Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Evaluering af Seniorpuljen 2018 – 2020

02-02-2022

Evalueringen af puljen til særlig indsats for ledige over 50 år viser, der skal arbejdes med deltages tro på at komme i arbejde.

Midler fra seniorpuljen har i en årrække understøttet ledige seniorers vej tilbage i job. I evalueringen af puljen 2018-2020 har halvdelen af de 602 ledige projektdeltagere mellem 50–65 år fra ni forskellige a-kasser deltaget. På grund af COVID-19 blev projektperioden forlænget til foråret 2021.

Evalueringen er foretaget af DISCUS og Epinion og viser, at de værktøjer og metoder, der har dokumenteret effekt i beskæftigelsesindsatsen, også virker for seniorer. Evalueringen viser bl.a., at:

  • Det er vigtigt, at samtaler med seniorer har fokus på at styrke seniorernes forventninger og tro på at komme i job. 49 pct. af deltagerne har oplevet at blive fravalgt på grund af alder, men hvis der bliver talt med deltagerne om deres erfaringer og kompetencer, oplever deltagerne i mindre grad, at alder er en hindring for at komme i job.
  • 44 pct. af deltagerne har oplevet at have haft svært ved at få et nyt job, fordi de ønskede at skifte branche. Hyppige samtaler hjælper seniorerne med at se deres personlige og faglige kompetencer i nye sammenhænge, hvilket styrker chancen for at lykkes med at skifte branche. 
  • 18 pct. af deltagerne oplevede at have svært ved at finde et job, fordi de manglede viden om jobsøgning. Målrettet arbejde med seniorernes jobsøgningsmateriale (CV og ansøgning mv.) og jobsøgningsstrategi kan styrke deres position for at komme i beskæftigelse.
  • Få seniorer har deltaget i uddannelses- og opkvalificeringsforløb på tværs af projekterne, bl.a. fordi seniorerne hellere vil i job. Evalueringen viser, at jobrådgiverne har svært ved at få tilstrækkeligt kendskab til uddannelses- og opkvalificeringsmulighederne på grund af områdets mange muligheder og kompleksitet.

Med beskæftigelsesreformen fra 2014 blev der afsat en pulje på 10 mio. kroner årligt til særlige indsatser for ledige over 50 år, der er i risiko for langtidsledighed. Fra puljen ydes der bl.a. støtte til projekter med fokus på jobformidling, jobsøgning, virksomhedsforløb og jobrettet opkvalificering.

Seniorpuljen 2018-2020