Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Lov der udmønter Trepartsaftale om mangel på arbejdskraft vedtaget i Folketinget

31-03-2022

Et af initiativerne i trepartsaftalen er, at landets jobcentre fra den 1. april 2022 og frem til den 31. december 2023 får mulighed for at tilbyde unge uden uddannelse en jobrettet indsats.

Som en reaktion på den aktuelle mangel på arbejdskraft indgik regeringen, arbejdsmarkedets parter og Kommunernes Landsforening i oktober 2021 Trepartsaftale om mangel på arbejdskraft. Lovforslagene, der udmønter trepartsaftalen, blev vedtaget i Folketinget den 22. marts 2022.

Det ene lovforslag udmønter et landsdækkende initiativ, hvor uddannelseshjælpsmodtagere, på baggrund af en konkret vurdering og den enkeltes eget ønske, undtages fra uddannelsespålægget og får en jobrettet indsats. Initiativet løber fra den 1. april 2022 til den 31. december 2023.

Formålet med initiativet er at få flere unge i job på den korte bane og skabe styrket viden om arbejdet med en jobrettet indsats for unge.

Alle landets jobcentre kan deltage, og der er ingen projektspecifikke krav til, hvordan indsatsen skal tilrettelægges. Den jobrettede indsats tilrettelægges lokalt med fokus på, hvad der på bedst vis hjælper den unge videre i ordinær beskæftigelse eller ordinære timer.

Læs mere om indsatsen og om hvordan din kommune kan deltage her:

Initiativ med jobrettet indsats for unge

Med det andet lovforslag indføres der en ny sanktion for jobparate ledige, der ikke søger job i en hel kalendermåned. Sanktionen for manglende jobsøgning er midlertidig og bliver gældende fra den 1. april 2022 til den 31. december 2023. 

Formålet med ændringen af rådighedsreglerne er at sikre, at ledige søger og tager de jobs, der er. Med de nye regler vil dagpengemodtagere, åbenlyst uddannelsesparate og jobparate modtagere af kontanthjælp m.v. blive indkaldt til en samtale og få en sanktion, hvis de ikke har levet op til rådighedsreglerne og søgt job i en hel kalendermåned.

Med det tredje lovforslag træder en ændring af forskelsbehandlingsloven i kraft, hvor det indføres, at en arbejdsgiver ikke må anmode om oplysninger om en ansøgers alder ved indlevering, indsendelse, uploading og indtastning m.v. af jobansøgning. Dette gælder fra 1. juli 2022.