Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Ny bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge

08-04-2022

I forbindelse med implementering af de nye barselsregler er udstedt bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge for forældre til et barn, der er født eller modtaget fra den 2. august 2022.

Bekendtgørelse træder i kraft den 2. august 2022 og finder anvendelse for forældre til et barn, der er født eller modtaget den 2. august 2022 eller senere.

I bekendtgørelsen er bl.a. fastsat regler om fritagelse for øremærket orlov, barselshindringer, overdragelse af ret til barselsdagpenge og tildeling af ekstra uger med barselsdagpenge i særlige situationer.

De gældende regler i bekendtgørelse nr. 843 af 25. juni 2018 om ret til barselsdagpenge og bekendtgørelse nr. 934 af 19. maj 2021 om ferieydelse, der optjenes fra 1. september 2020, bliver ikke ophævet, da de fortsat skal anvendes for forældre til et barn, der er født eller modtaget før den 2. august 2022.

Retsinformation: Bekendtgørelse nr. 427 af den 5. april 2022 om ret til barselsdagpenge for forældre til et barn, der er født eller modtaget fra den 2. august 2022 (nyt vindue)