Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Praksisundersøgelse om sanktioner

21-04-2022

Ankestyrelsen har gennemført en praksisundersøgelse om kommunernes brug af sanktionsreglerne over for kontanthjælpsmodtagere med særligt fokus på aktivitetsparate.

Ankestyrelsen har netop gennemført den første af de tre praksisundersøgelser, som aftalt i ’Aftale om mere enkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger’ af 16. november 2018.

Beskæftigelsesministeriets hjemmeside: Aftale om mere enkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger (pdf) (nyt vindue)

Den første praksisundersøgelse belyser udvalgte kommuners praksis i sager, hvor der er truffet afgørelse over for jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere om sanktion for udeblivelse fra jobsamtale m.v. eller tilbud m.v. Praksisundersøgelsen viser, at lovgivning og praksis er administreret forkert i over halvdelen af de undersøgte sager.

Praksisundersøgelsen er udarbejdet på baggrund af 95 sager fra 10 udvalgte kommuner.

Praksisundersøgelsen fra Ankestyrelsen viser blandt andet, at:

  • 45 af afgørelserne i praksisundersøgelsen er i overensstemmelse med lovgivning og praksis
  • 48 af afgørelserne i praksisundersøgelsen ville blive ændret på det foreliggende grundlag, hvis de var forelagt Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg som klagesager
  • 2 af afgørelserne i praksisundersøgelsen var ikke tilstrækkeligt oplyste til, at Ankestyrelsen kunne vurdere, om afgørelserne var i overensstemmelse med lovgivning og praksis.

Praksisundersøgelsen viser, at kommunerne i mange tilfælde ikke foretager de nødvendige vurderinger for at kunne sanktionere aktivitetsparate personer.

Ankestyrelsen anbefaler i praksisundersøgelsen:

  • Kommunen skal sikre, at den har alle de oplysninger, der er nødvendige for at kunne vurdere, om betingelserne for at kunne sanktionere borgeren er opfyldt.
  • Kommunen skal undersøge, hvad årsagen er til borgerens udeblivelse og forholde sig til de oplysninger, som borgeren kommer med. Kommunen skal i den forbindelse tage stilling til, om der er behov for at indhente yderligere oplysninger eller dokumentation.
  • I forhold til aktivitetsparate borgere skal kommunen være opmærksom på, om kommunen har udtømt alle rimelige muligheder for at komme i personlig kontakt med borgeren for at få oplyst sagen i forhold til årsagen til udeblivelsen.
  • Kommunen skal begrunde, hvorfor kommunen vurderer, at de enkelte betingelser for at kunne sanktionere borgeren er opfyldt i den konkrete sag.
  • I forhold til aktivitetsparate borgere skal kommunen begrunde, hvorfor der ikke er andre forhold end de rimelige grunde, der kan føre til, at borgeren er undtaget fra rådighedsforpligtelsen, herunder om en sanktion vil fremme rådigheden.

Ankestyrelsens hjemmeside: Sanktioner 1 – Praksisundersøgelse om sanktion ved udeblivelse fra tilbud eller samtale (nyt vindue)

Styrelsen vil på baggrund af undersøgelsen igangsætte en række initiativer til at afdække og evt. tilvejebringe en række muligheder for at løse kommunernes udfordringer.