Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Første resultater fra a-kasseforsøget

02-05-2022

A-kasseforsøget har været i gang siden 1. januar 2020, og foreløbige resultater er nu klar. De viser positive beskæftigelseseffekter i 3F a-kasse, mens der ikke er fundet signifikante beskæftigelseseffekter i øvrige a-kasser.

Analysefirmaet Metrica har netop afsluttet en midtvejsevaluering af effekterne i a-kasseforsøget.

De foreløbige resultater viser positive beskæftigelseseffekter af a-kasseforsøget i 3F a-kasse, hvor flere ledige kommer i job end sammenlignelige ledige. For øvrige a-kasser kan der i midtvejsevalueringen ikke måles signifikante beskæftigelseseffekter af a-kasseforsøget.

Resultaterne er foreløbige, og kan stadig nå at ændre sig i slutevalueringen.

I slutevalueringen, der kommer medio 2023, vil der bl.a. indgå et større antal borgere og længere måleperiode. Større datagrundlag og længere tidsperiode vil give mere sikre resultater, og kan ifølge Metrica også medføre, at resultaterne kan ændre sig.

Læs midtvejsevaluering her:

Effektstudie af forsøg med mere ansvar til arbejdsløshedskasser - midtvejsevaluering

Om a-kasseforsøget

A-kasseforsøget blev igangsat 1. januar 2020, og der deltager ni a-kasser i forsøget. Heraf deltager seks a-kasser i udvalgte kommuner og tre a-kasser i hele landet (med undtagelse af frikommuner).

Forsøget er en del af aftalen om en forenkling af beskæftigelsesindsatsen, hvor ni udvalgte a-kasser i en fireårig periode har ansvaret for kontaktforløbet for dagpengemodtagere i opsigelsesperioden og de første tre måneder af ledighedsperioden.

Der er gennemført en decideret effektevaluering for de seks a-kasser, der deltager i udvalgte kommuner (3F, BUPL-A, FTF-A, HK-A, MA-A og Min A-kasse). Her har Metrica gennemført en difference-in-differences model, hvor sammenligningsgruppen er ledige i den relevante a-kasse, der bor i kommuner, der ikke deltager i forsøget.

Det har ikke været metodisk muligt i midtvejsevalueringen at udarbejde en decideret effektevaluering for de tre a-kasser, der deltager i hele landet (med undtagelse af frikommuner) (Dansk Metal, FOA og Socialpædagogernes a-kasse.) Det skyldes, at der ikke er en oplagt sammenligningsgruppe.