Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Ny rapport om udviklingen for fordrevne personer fra Ukraine på beskæftigelsesområdet

24-05-2022

Styrelsen har udviklet en ny ugentlig rapport, som gør det muligt at følge udviklingen for fordrevne personer fra Ukraine på beskæftigelsesområdet.

Regeringen indgik sammen med DA, FH, AC, KL og Danske Regioner den 15. marts 2022 Partnerskab om ukrainere i job. Et af elementerne i partnerskabet er løbende at følge op på arbejdet med at hjælpe fordrevne fra Ukraine med hurtigst muligt at få adgang til det danske arbejdsmarked.

Styrelsen har udviklet en ny rapport i rapportbanken på Jobindsats.dk, som løbende skal understøtte monitoreringen af fordrevne personer fra Ukraine på beskæftigelsesområdet  med udgangspunkt i tilgængelige og aktuelle data.

Der er tale om en særopgørelse af lønmodtagerbeskæftigelsen, hvor beskæftigelsen offentliggøres tidligere end i målingen på Jobindsats.dk vedr. udenlandsk arbejdskraft, der opdateres ca. 1½ måned efter månedsafslutning. I rapporten opdateres beskæftigelsestallene med en ny kalendermåned ca. 14 dage efter månedsafslutning. Det betyder, at opgørelserne er foreløbige, og der vil ske efterregistreringer af beskæftigelsestallene ved de løbende ugentlige opdateringer. Tallene for april giver et helt første billede af ukrainernes beskæftigelse, da særloven først trådte i kraft den 17. marts 2022, og mange først fik opholdstilladelse i løbet af april.

Fordrevne personer fra Ukraine, der er kommet i beskæftigelse, inden de har fået tildelt et opholdsgrundlag efter særloven, indgår ikke i tallet for antal beskæftigede i april 2022. De aktuelle tal giver dermed ikke det samlede billede af, hvor mange ukrainere der var i beskæftigelse i april.  

Rapporten viser helt konkret, at 185 personer fra Ukraine med ophold efter særloven var kommet i beskæftigelse i april baseret på E-indkomst og oplysninger om opholdsgrundlag fra Udlændingestyrelsen. Tallene viser, at flest var beskæftiget inden for Landbrug, skovbrug og fiskeri,  Rengøring og anden operationel service, eller Hoteller og restauranter. Der var i slutningen af april måned godt 2.000 tilmeldt Jobnet.

Rapporten giver også et indblik i udviklingen i tilgang og bestand af personer med ophold under Ukraine særloven. Her ses hvor mange, der er tilmeldt som ledige på Jobnet, er visiteret jobparate eller aktivitetsparate og som søger om selvforsørgelses-, hjemsendelses- og overgangsydelse (SHO-ydelse).

Den første rapport opgjort pr. 22. maj viser, at der ca. 4.800 personer med ophold efter særloven, der er tilmeldt som ledig på Jobnet.

Styrelsen opdaterer rapporten hver uge (tirsdage). Data i rapporten kan fordeles på kommuner og RAR-områder.

Jobindsats.dk: Rapport - Monitorering af fordrevne personer fra Ukraine (nyt vindue)