Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Undersøgelse af rekrutteringsudfordringer i logistikerhvervet

02-05-2022

Styrelsen har udarbejdet en analyse, som belyser rekrutteringsudfordringerne i logistikerhvervet. Undersøgelsen viser, at der er særligt mangel på chauffører, og peger også på en af række årsagerne til de vedvarende rekrutteringsudfordringer.

Regering udkom i januar 2020 med en Vækstplan for handel og logistik. Et af initiativerne i vækstplanen var at undersøge omfanget og karakteren af logistikerhvervets rekrutteringsudfordringer.

Omfanget og karakteren af rekrutteringsudfordringerne er i analysen belyst gennem data fra STARs rekrutteringssurvey og høring hos arbejdsmarkedets parter. Analysen viser overordnet at:

 • Chauffører er det fag i logistikerhvervet med de største rekrutteringsudfordringer. I faget er der 3.500 ikke besatte rekrutteringsforsøg hvert halve år, i 2019 til 2021.
 • Mangel på relevant erhvervserfaring er den hyppigste årsag til de forgæves rekrutteringer
 • Dernæst er der rekrutteringsudfordringer for bude, med 390 ikke besatte rekrutteringsforsøg hvert halve år.
 • Dernæst truck- og kranførere, med 150 ikke besatte rekrutteringsforsøg hvert halve år.

Arbejdsgiversiden (DI) peger på, at rekrutteringsudfordringerne bl.a. kan skyldes at:

 • Efterspørgslen efter chauffører er steget mere, end hvad udbuddet af arbejdskraft har kunnet følge med.
 • Gennemsnitsalderen for chauffører er høj. Flere ældre forlader faget sammenholdt med, hvor mange yngre chauffører, der bliver uddannet.
 • Certifikatkrav for kranførere skaber barrierer for at øge rekrutteringen.

Lønmodtagersiden (3F Transport) peger på, at rekrutteringsudfordringer bl.a. kan skyldes at:

 • Fejl kan medføre personlige bøder som chauffør, modsat de fleste fag.
 • Virksomheder forventer, at ansøgere besidder alle kvalifikationer.
 • Atypiske ansættelser gør job som bud mindre attraktivt.
 • Mandedominerede fag begrænser udbuddet af arbejdskraft fra kvinder.

Analyse af rekrutteringsudfordringer i logistikerhvervet