Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Effektevaluering af Projekt IBBIS I

08-06-2022

Evalueringen viser, at borgere var mere tilfredse med forsøgsindsatsen, men at effekten af indsatsen ikke var større end for den almindelige indsats.

Copenhagen Research Center for Mental Health (CORE) har udarbejdet en effektevaluering af Projekt IBBIS I (Integreret Beskæftigelses- og Behandlings Indsats for Sygedagpengemodtagere med stress, angst og depression).

Projekt IBBIS I (2015-2019) er et forsøg med en integreret behandlings- og beskæftigelsesindsats, der har til formål at undersøge, om sygedagpengemodtagere med angst, depression og stressrelaterede tilstande, der modtager indsatsen, kommer hurtigere og bedre tilbage til arbejde. Forskningsprojektet er initieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Region Hovedstadens Psykiatri.

Effektevalueringen peger på, at den integrerede IBBIS-indsats ikke bringer målgruppen hurtigere tilbage i beskæftigelse end den almindelige beskæftigelsesindsats. Effektevalueringen finder imidlertid tegn på, at tilfredsheden med indsatsen var højere blandt dem, der fik den integrerede IBBIS-indsats, end dem der ikke gjorde. For borgere sygemeldt med stressrelaterede tilstande viser effektevalueringen, at standardindsatsen er bedre en den integrerede IBBIS-indsats på alle de beskæftigelsesrettede effektmål.

Effektevaluering af Projekt IBBIS I