Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Ny redegørelse stiller skarpt på arbejdsmarkedet 2021

08-06-2022

Den årlige redegørelse til Folketingets beskæftigelsesudvalg 2022 er offentliggjort.

Partierne bag Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats (2018) har aftalt, at der udarbejdes en årlig redegørelse om beskæftigelsesindsatsen. Dette er den anden redegørelse. Den indeholder tal for arbejdsmarkedet og beskæftigelsesindsatsen 2021.

Redegørelsen indeholder tre kapitler:

  1. Det danske arbejdsmarked
  2. Den kommunale beskæftigelsesindsats
  3. Opfølgning på den tidlige beskæftigelsesindsats og skærpet tilsyn

Redegørelsen viser, at 2021 har været et særligt beskæftigelsesår. Det ses blandt andet ved, at andelen af borgere i den erhvervsaktive alder på offentlig forsørgelse er faldet betragteligt. Faldet hænger bl.a. sammen med, at beskæftigelsen i Danmark i 2021 ikke har været højere siden højkonjunkturen i 2008. Det samme gælder for ledigheden, der er faldet igennem hele 2021 og næsten er på niveau med ledigheden 2008.

Den lave ledighed har medført, at nogle brancher har været særligt ramt af mangel på arbejdskraft. Set på tværs af alle brancher har virksomhederne i 18 pct. af alle rekrutteringsforsøg ikke fået besat den ledige stilling. Det har dog åbnet muligheden for, at flere på kanten af arbejdsmarkedet har fået fodfæste og blevet en del af det arbejdende fællesskab. Det er særligt brancherne ”hoteller og restauranter” og ”bygge & anlæg”, der er udfordret af mangel på arbejdskraft.

Beskæftigelsesindsatsen er i 2021 fortsat i nogen grad påvirket af COVID-19. Det til trods har kommunerne ydet en aktiv beskæftigelsesindsats. 94 pct. af borgere med minimum 12 måneders anciennitet i ydelsessystemet deltog i minimum fire samtaler inden for de sidste 12 måneder, mens 81 pct. fik mindst ét aktivt tilbud eller havde mindst 225 timer ordinære tilbud.

I 2021 er der gennemført ca. 104.000 afsluttede forløb i virksomhedspraktik og løntilskud. 91 pct. af forløbene udgøres af virksomhedspraktik. Herudover er forbruget af uddannelsesordninger steget i 2021 ift. 2020.
Otte kommuner er omfattet af ”light-modellen” for skærpet tilsyn  for indsatsen i 2021. Kommunerne er i dialog med de regionale arbejdsmarkedskontorer med henblik på at udarbejde en skriftlig redegørelse for kommunens initiativer for at genoprette indsatsen.

Årlig redegørelse til Folketingets Beskæftigelsesudvalg 2022