Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Nye vejledninger til brug for ungeindsatsen

15-06-2022

Vejledninger på ungeområdet er opdateret som følge af initiativet med jobrettet indsats og styrkelse af uddannelseshjælpsmodtageres overgang til uddannelse.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har opdateret og offentliggjort opdaterede vejledningspjecer til aktivitetsparate og uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere til brug for kommunernes vejledningsforpligtelse.

Pjecerne for aktivitetsparate og uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere er opdateret som følge af initiativet, hvor uddannelseshjælpsmodtagere, på baggrund af en konkret vurdering og den enkeltes eget ønske, undtages fra uddannelsespålægget og får en jobrettet indsats. Initiativet løber frem til og med den 31. december 2023. Pjecerne er desuden opdateret med sanktionssatserne for 2022.

Pjecerne kan anvendes som et vejledningsværktøj for kommunerne til brug for vejledning af de målgrupper, der er omfattet af vejledning efter § 35 i lov om aktiv socialpolitik. Det står kommunerne frit for at modificere pjecerne, hvis der vurderes behov herfor.

Styrelsen har desuden indarbejdet et afsnit om fastholdelse af unge i uddannelse i den tidligere udsendte vejledning om visitation af uddannelseshjælpsmodtagere nr. 10117 af 28. december 2021. Den nye ret til mentorstøtte for uddannelseshjælpsmodtagere, der optages på en studie- og erhvervskompetencegivende uddannelse, er blevet opdateret i vejledning om mentorordningen i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats nr. 10071 af 25. november 2019.

De opdaterede vejledningspjecer erstatter de tidligere offentliggjorte pjecer og er tilgængelige på styrelsens hjemmeside på siden om implementering af sanktionsaftalen.

Vejledningspjecerne er sendt ud til samtlige kommuner, og vejledningerne er hertil offentliggjort på Retsinformation.

Implementering af sanktionsaftalen

Retsinformation: Vejledning nr. 9620 af den 13. juni 2022 om mentorordningen i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 9621 af den 13. juni 2022 om visitation, virksomhedsrettet indsats og job som vejen til uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere (nyt vindue)