Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Q/A om fordrevne fra Ukraine og ydelser fra det offentlige

28-06-2022

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en række Q/A om offentlige ydelser og fordrevne fra Ukraine til brug for kommuner og andre interessenter

Som følge af tilstrømningen af fordrevne fra Ukraine har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udarbejdet en række Q/A, der giver svar på spørgsmål om de fordrevnes ret til offentlige ydelser.

Q/A’erne har indtil videre været tilgængelige på SIRIS hjemmeside, og kan tilgås via dette link:

Siri.dk: FAQ om fordrevne ukraineres ret til økonomisk hjælp (nyt vindue)

Her finder du blandt andet information om følgende:

• Fordrevnes ret til økonomisk hjælp, når de opholder sig her i landet visumfrit, på processuelt ophold og med opholdstilladelse efter særloven.
• Gensidig forsørgelsespligt for fordrevne fra Ukraine, der rejser hertil uden deres ægtefælle.
• Indsats for personer der har nået pensionsalderen, når de kommer hertil.
• Fordrevnes ret til særlig støtte, midlertidig børnetilskud, boligstøtte og børnetilskud.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering opdaterer løbende med svar på relevante spørgsmål.