Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Fortsatte men aftagende rekrutteringsudfordringer

05-07-2022

En undersøgelse for juni 2022 beskriver udviklingen i omfanget og karakteren af manglen på arbejdskraft i Danmark.

En ny rekrutteringssurvey fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering giver et billede af virksomhedernes rekrutteringssituation i en periode med nedlukning af visse brancher, men især den gradvise genåbning i 2. halvår af 2021.

Rekrutteringssurveyen for juni 2022 bygger på data, der er indsamlet over perioden januar til juni 2022 og er baseret på jobopslag fra perioden september 2021 til februar 2022 – dvs. i en periode, der overordnet set var præget af stigende beskæftigelse. Resultatet afspejler således stillinger, der er slået op henover efteråret 2021 og ind i 2022, og hvor rekrutteringerne er foregået i efteråret 2021 og ind i foråret 2022.

Undersøgelsen for juni 2022 viser følgende:

  • 29 pct. af virksomhedernes rekrutteringsforsøg var forgæves i perioden september 2021 til februar 2022. Den forgæves rekrutteringsrate i de tre forudgående målinger var alle højere. Til sammenligning var den forgæves rekrutteringsrate i seneste survey fra marts på 31 pct. og 33 pct. i december-surveyen.
  • Målt i antal svarer det til 135.000 forgæves rekrutteringer i perioden september 2021 til februar 2022.
  • 17 pct. af virksomhedernes rekrutteringsforsøg endte med, at stillingen ikke blev besat (svarende til 79.100), mens 12 pct. af virksomhedernes rekrutteringsforsøg blev besat med en person, som ikke havde alle de ønskede kvalifikationer (svarende til 55.900).
  • Der er variationer mellem de enkelte regioner i den forgæves rekrutteringsrate. Den er mindst på Fyn (24 pct.) og størst i RAR Sjælland (35 pct.).
  • Der er store forskelle mellem branchernes rekrutteringsudfordringer. De er på landsplan størst inden for Landbrug, m.m. samt Hoteller og restauranter og mindst inden for Undervisning.
  • 46 pct. af virksomhederne med rekrutteringsudfordringer melder om produktionstab afledt heraf (svarende til niveauet i marts 2022).

Du finder rekrutteringssurveyen her:

Rekrutteringssurvey, juni 2022 (pdf) (nyt vindue)

Info om metoden finder du her:

Rekrutteringssurveys