Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Nyt ambassadørkorps skal bygge bro mellem psykiatri og beskæftigelse

30-09-2022

Ny pulje på 17 mio. kr. skal hjælpe flere personer med psykiske lidelser til at få bedre hjælp og støtte til at blive en del af det arbejdende fællesskab.

Som en del af aftalen om "En ny reformpakke for dansk økonomi" og som en del af "Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen" er der samlet afsat 17 mio. kr. til at styrke IPS-indsatsen (Individual Placement and Support). Her skal et nyt landsdækkende ambassadørkorps udbrede viden og erfaringer om IPS.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udmønter midlerne via en ny pulje til et nyt landsdækkende IPS ambassadørkorps, der over de næste 4 år skal skabe et tættere samarbejde mellem region og kommuner med baggrund i de gode resultater fra IPS-metoden.

Formålet er, at flere borgere med psykiske lidelser får bedre hjælp og støtte til at opnå og fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet.  

Det overordnede princip i IPS er, at personer med svære sindslidelser kan arbejde eller tage en uddannelse, når der opstår et godt match mellem borger og et arbejds- eller uddannelsessted samtidig med, at borgeren modtager intensiv støtte. IPS-metoden har både i Danmark og internationalt vist signifikante beskæftigelseseffekter. Samtidig oplever borgere i IPS-forløb øget livskvalitet og metoden har vist positive samfundsøkonomiske gevinster.

Med puljen på i alt 17 mio. kr. vil der være mulighed for at ansætte en IPS-ambassadør i hver sundhedsregion. Puljens ansøgerkreds er alle fem regioner. Puljen skal bidrage til at sikre tilstrækkelige faglige kompetencer og understøtte implementeringen i regioner og kommuner. Midlerne i puljen skal finansiere ambassadørkorpset i 4 år og sikre god tid til opbygning, udvikling og konsolidering af samarbejdet på tværs af regioner og kommuner.

Her kan læses mere om IPS-metoden, som flere kommuner har arbejdet med som en del af indsatsen Flere skal med:

21 kommuner deltager i Flere skal med 3 (nyt vindue)