Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Nyhedsbrev fra Specialfunktionen Job & Handicap august 2021

26-08-2021

I denne udgave af Specialfunktionens nyhedsbrev kan du bl.a. læse om vores kommende temadage om tegnsprogstolkning, grundkursus i de handicapkompenserende ordninger og temadage om handicapindsatsens og psykiske lidelser. Forskning har vist, at der er særlige udfordringer på arbejdsmarkedet for den gruppe borgere, der har psykiske og kognitive funktionsnedsættelser, og det vil vi gerne sætte fokus på dette efterår. Tegnsprogstolkeområdet er ligeledes et området, vi har prioriteret, da der er kommet nyt lovstof på området, der skal præsenteres.

Temadage om tolkeområdet

Specialfunktionen sætter i den kommende tid fokus på praksis på tegnsprogstolkeområdet. Der afholdes to temadage for jobcentrernes nøglepersoner på handicapområdet hhv. d. 8 og 10. september i København og i Århus.

Begge dage er fra kl. 09:00 til 12:00 og vil afsluttes med en frokost.

Programmet for temadagene er:

 • STAR gennemgår ændringen af bekendtgørelsen på området
 • Oplæg ved Lisbeth Weimann fra Jobcenter Ringsted, der vil komme og fortælle om den sagsgangsbeskrivelse, hun har udarbejdet til deres netværk
 • Derudover vil der på dagene afsættes tid til erfaringsudveksling og sparring

Temadagene vil åbne op for en drøftelse af ønsker til nøglepersonsnetværk på tolkeområdet. Vi håber således, at temadagene vil være første spadestik ift. at få etableret regionale netværk på tolkeområdet for nøglepersoner.

Dette arrangement er lukket for tilmeldinger, men der vil være mulighed for at skrive sig på venteliste, ved at sende en mail til os.

Specialfunktionen Job og Handicaps postkasse

Grundkurser i de handicapkompenserende ordninger

Specialfunktionen Job og Handicap afholder tre grundkurser i de handicapkompenserende ordninger d. 3. november, 17. november og 17. december. Dette efterår har vi igen mulighed for at afholde vores grundkurser som fysiske møder for nøglepersoner og andre relevante jobcentermedarbejdere på handicapområdet. Til vores grundkurser vil i blive ført igennem grundbegreberne i dansk handicap politik samt få en grundig gennemgang af hver enkelt ordning. Grundkurserne er for jobcentermedarbejdere, der skal have et grundlæggende kendskab til de handicapkompenserende ordninger, fx i forbindelse med bevillingskompetence, sagsbehandling eller virksomhedsservice. Som et særtema vil vi have et oplæg omkring autismespektumsforstyrrelser og ADHD.

Grundkurserne er åbne for tilmeldinger og gratis at deltage i. Forplejning er inkluderet alle dage, hvor der vil være mulighed for at networke og erfaringsudveksle over en god frokost.

Programmet er fra kl. 9-16 for alle tre dage og indeholder:

 • Viden om de handicapkompenserende ordninger; personlig assistance, isbryderordningen, mentorordningen, hjælpemidler og fortrinsadgang
 • Viden om autisme og ADHD i relation til beskæftigelse ved chefkonsulent Jan Have Odgaard, JHO Consult

Grundkurserne afholdes:

 • Den. 3. november – Golf Hotel Viborg
 • Den. 17. november – Crowne Plaza Copenhagen Towers
 • Den. 15. december – Torvehallerne Vejle

Tilmeldingen til grundkursus i handicapkompenserende ordninger sker på Specialfunktionen Job og Handicaps aktivitetskalender

Temadage om organiseringen og styringen af handicapindsatsen og psykiske lidelser

Efteråret byder også på tre temadage om jobcenterets organisering af handicapindsatsen og særtema om udfordringer i inklusionen personer med psykiske lidelser på arbejdsmarkedet. Indholdet af dagen vil være målrettet på teamledere, nøglepersoner og andre relevante jobcentremedarbejdere, der arbejder på handicapområdet.
Temadage vil blive afholdt som fysiske møder og åbne for tilmeldinger. De er gratis at deltage i, og tilmeldingen foregår efter først-til-mølle-princippet. Skriv dig gerne på venteliste ved at sende en mail til os.

Specialfunktionen Job og Handicaps postkasse

Programmet vil indeholde oplæg og gruppedrøftelser ved Marselisborg med udgangspunkt i seneste to analyser:

Kortlægning af kommunernes praksis på handicapområdet

Evaluering af et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med handicap II

Lars Carlsen, ejer og stifter af mikrobryggeriet People Like Us, vil om eftermiddagen præsentere perspektiver på, det at inkludere mennesker med psykiske lidelser på arbejdspladsen fra et virksomhedsperspektiv. I People Like Us har pt. 85% deres ansatte en eller flere diagnoser.

People Like Us hjemmeside (nyt vindue)

Derudover vil der være fokus på, hvordan jobcenteret kan optimere sin rolle som brobygger til virksomheder, der ønsker at ansætte borgere med forskellige psykiske funktionsnedsættelser, samt hvordan man kan målrette sin praksis og kommunikation i sagsbehandlingen til borgere med psykiske lidelser. Her vil der også blive lagt op til gruppedrøftelser, erfaringsudveksling og diskussion.

Temadagene afholdes:

 • Den 6. oktober – Golf Hotel Viborg
 • Den 27. oktober – Torvehallerne Vejle
 • Den 10. november – Crowne Plaza Copenhagen Towers

Tilmeldingen til temadagene om handicapindsatsens om psykiske lidelser sker på Specialfunktionen Job og Handicaps aktivitetskalender

Hold øje med vores aktivitetskalender eller tilmeld dig vores nyhedsbrev for at deltage i fremtidige arrangementer.

Specialfunktionens Job og Handicaps aktivitetskalender

Tilmeldingen til Specialfunktionen Job og Handicaps nyhedsbrev