Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Nyhedsbrev fra Specialfunktionen Job og Handicap maj 2022

05-05-2022

I denne udgave af Specialfunktionens nyhedsbrev kan du læse om de kurser og temadage som vi udbyder i løbet af foråret og efteråret. På vores grundkurser bliver du skarp på de handicapkompenserende ordninger, mens du på vores temadage får indblik i relevante fagspecifikke emner, der kan styrke dit beskæftigelsesfremmende arbejde. Læs med nedenfor og tilmed dig det arrangement, der passer bedst til dine behov.

Grundkursus om de handicapkompenserende ordninger

Specialfunktionens grundkurser er rettet mod nøglepersoner og øvrige jobcentermedarbejdere, der ønsker et grundlæggende kendskab til de kompensationsordninger, samt deres anvendelse i praksis. Det er vores erfaring at en grundlæggende viden om de handicapkompenserende ordninger, kan være af afgørende betydning i forhold til at hjælpe borgere, der på grund af en varig eller væsentlig nedsat funktionsevner har svært ved at opnå eller fastholde beskæftigelse på normal vis.

På grundkurset gennem går vi følgende emner:

  • En gennemgang af de handicapkompenserende ordninger; personlig assistance, hjælpemidler, isbryderordningen, fortrinsadgang og mentorordning.
  • Aktiv anvendelse af de kompenserende ordninger gennem case-arbejde og gruppedrøftelser

En af følgende gæsteoplægsholdere deltager på kurserne:

Viden om autisme og ADHD i relation til beskæftigelse - Jan Have Odgaard
Jan er chefkonsulent og behandlingsansvarlig i JHO Consult. Jan har mange års erfaring inden for det socialpædagogiske område organisationsudvikling, undervisning og behandling. I sit oplæg vil Jan have fokus på teoretisk viden om mennesker med kognitive funktionsnedsættelser, samt hvordan man i praksis, kan sikre en sund udvikling hos mennesker med ADHD, autisme, og med svære personlighedsforstyrrelser.

Ansættelse af personer med kognitive funktionsnedsættelser - Lars Carlsen
Lars er uddannet skolelærer og har mange års praksis erfaring med personer med diagnoser og kognitive udfordringer. I 2016 var han med til at stifte bryggeriet People Like Us – en social innovativ virksomhed, drevet af personer med autisme. Lars vil gennem konkrete eksempler, fra hverdagen, komme ind på, hvilke muligheder og udfordringer man som virksomhedsejer møder, når man ansætter personer med funktionsnedsætter.

Dato

  • 25. maj kl. 9-16, på Scandic Sydhavnen Sydhavnsplads 15, 2450 København SV
  • 28. september kl. 9-16, på Comwell Hvidehus Vestro 2, 9000 Aalborg
  • 8. november kl. 9-16, på Comwell Aarhus Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C

Tilmeld dig kurserne via linket (nyt vindue)

Temadage om fagspecifikke emner på handicapområdet

På temadagene gennemgår vi fagspecifikke emner som er blevet efterspurgt af handicapnøglepersoner i jobcentrene. I denne omgang har vi særligt fokus på Arbejdsmiljøloven i relation til hjemmearbejde og hvordan man som myndighedsperson udøver god forvaltningsskik. Vores temadage er typisk for dig, der allerede har gennemgået Specialfunktionens grundkursus om kompensationsordninger på handicapområdet.

På temadagene gennemgår vi følgende emner:

Kompensationsordningerne

Vi har fokus på konkrete spørgsmål relateret til sager inden for de fire kompensationsordninger; fortrinsadgang, isbryderordningen, hjælpemidler, personlig assistance. Derudover vil der være mulighed for at trække på de øvrige deltagers praksiserfaringer gennem diskussion af konkrete sager.

Arbejdsmiljøloven: fokus på hjemmearbejde

Vi gennemgår, hvornår der er tale om hjemmearbejde, samt hvornår arbejdsmiljølovgivningen er gældende i relation til hjemmearbejde. Derudover kommer vi ind på, hvornår der kan bevilliges kompensation i forbindelse med hjemmearbejde, samt hvad man skal være opmærksom på i forbindelse med personlig assistance og hjemmearbejde.

Forvaltningsret: fokus på god forvaltningsskik

Jurist og forfatter Sussanne Wiederquist vil holde et oplæg om god forvaltningsskik. Under oplægget vil Sussan komme ind på, hvornår der er tale om god forvaltningsskik, samt hvilke normer og principper du som myndighedsperson bør overholde, i relation til en borger, for at kunne overholde god forvaltningsskik. Efter oplægget vil der være mulighed for at stille spørgsmål.

Dato

  • 21. juni kl. 9-16, på Scandic Sydhavnen - Sydhavns Plads 15., 2450 København SV
  • 23. juni kl. 9-16, på Comwell Hvide Hus Aalborg - Vesterbo 2, 9000 Aalborg
  • 17. august kl. 9-16, på Scandic Aarhus City - Østergade 10, 8000 Aarhus C
  • 24. august kl. 9-16, på Comwell H.C. Andersen - Claus Bergs Gade 7., 5000 Odense

Tilmeld dig temadagene via linket (nyt vindue)

Praktisk information

Vi forventer, at du har ledelsesmæssig opbakning til at deltagelse på vores arrangementer.

Det er gratis at deltage i alle Specialfunktionens arrangementer.

Vi tilbyder frokost efter alle arrangementer.

Har du forslag til kommende arrangementer

Alle vores arrangementer er udarbejdet med det formål at styrke dit beskæftigelsesfremmende arbejde på handicapområdet. Vi er derfor altid åbne over for ideer og inputs til nye temaer og arrangementer, der kan bidrage til at styrke dit konkrete arbejde ude i jobcentrene. Kontakt os på sjh@star.dk.

Har du spørgsmål

Har du spørgsmål til et af vore arrangementer, er du velkommen til at kontakte os.

sjh@star.dk

Nyt fra Specialfunktion Job og Handicap

I slutning af april har vi måtte tage afsked med Anne Ravn, der har fået nyt job. Vi har i stedet kunne byde velkommen til vores nye kollega, Mirna Cosic, der fremover vil indgå i teamet.