Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Nyhedsbrev fra Specialfunktionen Job og Handicap oktober 2022

I denne udgave af Specialfunktionens nyhedsbrev kan du læse om vores næste temadage som vi udbyder i løbet af december. På temadagen vil du få indblik i de udfordringer, der er forbundet med overgangen fra uddannelsen til job for unge med handicap. Læs med nedenfor og tilmeld dig. Foruden temadagen kan du læse om et nyt ambassadørkorps indenfor IPS-indsatsen samt VIVES nyeste rapport om handicap og beskæftigelse.

Temadag – Overgangen fra uddannelse til beskæftigelse

I denne omgang omhandler temadagen unge med handicap, der skal i job efter endt uddannelse.

Unge med handicap har et ønske om at gennemføre en uddannelse og få et arbejde på lige fod med andre unge. Undersøgelser viser dog, at et unge med handicap kan opleve en barriere i forhold til at gennemføre en uddannelse og komme i få et job efterfølgende. Denne udfordring sætter Specialfunktionen fokus på i samarbejde med STUK og SUMH (Sammenslutningen af Unge med Handicap) på denne temadag. Temadagen er for studievejledere og nøglepersoner i jobcentrene.

På temadagen gennemgår vi følgende emner:

  • Snitfladen mellem SPS og kompensationsloven - Specialfunktionen Job og Handicap og STUK
  • Udfordringer forbundet med overgangen mellem uddannelse og beskæftigelse fra de studerendes perspektiv - SUMH

Tilmeld jer så hurtigt som muligt, der er få pladser som hurtigt bliver besat.
Husk, at melde afbud hvis I bliver forhindret i at deltage.

Tilmelding via Specialfunktionens aktivitetskalender (nyt vindue)

Praktisk information

Vi forventer, at du har ledelsesmæssig opbakning til at deltage på vores arrangementer.

Det er gratis at deltage i alle Specialfunktionens arrangementer.

Vi tilbyder frokost efter alle arrangementer.

Nyt ambassadørkorps skal bygge bro mellem psykiatri og beskæftigelse

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udmønter en helt ny pulje på 17 millioner kroner som skal hjælpe flere personer som har psykiske lidelser med at få bedre hjælp og støtte og på den måde blive en del af arbejdsmarkedet. Puljen er en del af aftalen om "En ny reformpakke for dansk økonomi" som er en del af "Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen”. Pengene skal bruges på at forbedre IPS-indsatsen gennem et nyt ambassadørkorps som de næste 4 år skal udbrede erfaringer og viden om IPS-metoden og på den måde skabe et tættere samarbejde mellem regioner og kommuner.

Læs mere her (nyt vindue)

VIVE - Udviklingen på beskæftigelsesfronten for personer med handicap

D. 26. september udgav VIVE en ny rapport som omhandler handicap og beskæftigelse i 2021. Resultaterne i rapporten viser en positiv udvikling i beskæftigelsen for personer med handicap. Rapporten viser, at beskæftigelsesgabet mellem personer med og uden handicap er det laveste siden 2008. Rapporten viser ligeledes, at andelen af personer med handicap, som står uden for arbejdsmarkedet, er den mindste siden 2008. Derudover viser rapporten yderligere, at beskæftigelsen for personer med mindre handicap er højere end beskæftigelsen hos gruppen med større handicap.

Læs rapporten her (nyt vindue)

Har du forslag til kommende arrangementer

Alle vores arrangementer er udarbejdet med det formål at styrke dit beskæftigelsesfremmende arbejde på handicapområdet. Vi er derfor altid åbne over for ideer og inputs til nye temaer og arrangementer, der kan bidrage til at styrke dit konkrete arbejde ude i jobcentrene. Kontakte os på sjh@star.dk.

Personalenyt

I august har vi måtte tage afsked med Ditte Nørgaard. I november byder vi i stedet velkommen til vores nye kollega, Ditte Vaupell Rasmussen, der fremover vil indgå i teamet.