Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord

Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord dækker Nord-, Vest- og Østjylland.

Direktør: Karl Schmidt.

Arbejdsmarkedschef: Henrik Christensen.

Arbejdsmarkedskontorerne er kontorer i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og fungerer som STARs regionale forankring, der i samarbejde med STARs Implementeringskontor og fagkontorerne skal understøtte, at politiske reformer implementeres bedst muligt i jobcentre, a-kasser m.fl.

Arbejdsmarkedskontorerne skal bl.a. understøtte netværksaktiviteter for jobcenterchefer og teamledere i jobcentrene med fokus på implementering af reformer samt styrke servicen overfor virksomhederne.

Arbejdsmarkedskontorerne skal bygge bro mellem politik og konkret indsats – og mellem jobcentre og styrelsens fagkontorer.

Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord betjener ligeledes de tre Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR’er): RAR Nordjylland, RAR Vestjylland og RAR Østjylland. Det er også Arbejdsmarkedskontoret, der bestyrer de tre råds hjemmesider.

De Regionale Arbejdsmarkedsråd (nyt vindue)

Aktivitetskalender

Aktivitetskalenderen viser kommende møder, seminarer m.m. arrangeret af Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord.

Aktivitetskalender - AMK Midt-Nord

Kontakt

Jobcentrene er meget velkomne til at kontakte arbejdsmarkedskontorerne, hvis de ønsker mere specifik bistand i relation til deres arbejde med at implementere reformer:

Kontakt Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord

Sidst opdateret: 11-06-2018