Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Ny evaluering af Projekt Uddannelsesambassadør II

11-10-2021

Ny evaluering viser, at uddannelsesambassadørerne har medvirket til at øge antallet af uddannelsesløft

DISCUS har evalueret Projekt Uddannelsesambassadør II, hvor 21 kommuner har deltaget i projektet gennem 19 lokale projekter. Selve projektperioden løb over to år – fra ultimo 2018 til ultimo 2020.

Evalueringens konklusioner og hovedpointer er:

  • Antallet af uddannelsesløft og voksenlærlingeforløb er øget i indsatsperioden med hhv. 84 pct. og 53 pct. for de deltagende kommuner. Til sammenligning er stigningen i kommuner, der ikke har deltaget i projektet, hhv. 34 pct. og 36 pct.
  • Størstedelen af projekterne er lykkes med at etablere samarbejde med uddannelsesinstitutioner om realkompetencevurderinger (RKV). Samarbejdsaftaler mellem jobcentre og uddannelsesinstitutioner er en styrke for samarbejdet.
  • Få projekter er lykkes med at samarbejde med a-kasserne om en tidlig informationsindsats til ledige i målgruppen.

Den generelle stigning i brugen af uddannelsesløft skal ses i sammenhæng med, at der i 2020 kom nye styrkede muligheder for brug af uddannelsesløft og voksenlærlingeforløb.

Om Projekt uddannelsesambassadør

Projekt Uddannelsesambassadør er igangsat for at styrke jobcentrenes implementering af uddannelsesløft og voksenlærlingeordningen. Kernen i indsatsmodellen er, at jobcentrets uddannelsesambassadør udbreder kendskabet og brugen af uddannelsesløft– og voksenlærlingeordningen og styrker samarbejdet med relevante uddannelsesinstitutioner og a-kasser.

Første runde af Projekt Uddannelsesambassadør løb fra 2016-2018, mens tredje runde er godt i gang og løber ved udgangen af 2022.

Læs hele evalueringen her:

Projekt uddannelsesambassadør ll