Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Pulje til forebyggelse og nedbringelse af sygefravær

01-10-2021

Puljen ”Sygefravær på offentlige arbejdspladser” lægger rammerne for en koordineret og fokuseret indsats med en indsatsmodel, der rummer hensynet og omsorgen for så vel den enkelte sygemeldte som for arbejdspladsen som helhed.

Med aftalen Ny ret til tidlig pension af 10. oktober 2020 besluttede regeringen sammen med aftalepartierne at afsætte en samlet ramme på 30 mio. kr. årligt i 2022-2024 til at forebygge sygefravær og tidlig nedslidning på risikoarbejdsområder inden for den offentlige sektor. Formålet med puljen er at understøtte, at udvalgte offentlige arbejdspladser får midler til målrettet og systematisk at videreudvikle deres sygefraværsindsats og forebygge nedslidning generelt.

Puljen skal bidrage til, at udvalgte offentlige arbejdspladser med udgangspunkt i den sygefraværsindsats, de allerede har i dag, får yderligere midler til at arbejde målrettet og systematisk med sygefraværsindsatsen i projekt ”Sygefravær på offentlige arbejdsplader”.

Puljen er baseret på konkrete erfaringer og forskning, der er foretaget om sygefravær samlet i en indsatsmodel. En model, der lægger rammerne for en koordineret indsats, der rummer hensynet og omsorgen for så vel den enkelte sygemeldte som for arbejdspladsen som helhed.

Puljen sygefravær på offentlige arbejdspladser