Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Rådighedstilsynet er opdateret med juli-tal

03-11-2021

A-kasseindblik og jobsøgningsmåling for jobparate ydelsesmodtagere er opdateret med tal for juli 2021.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har nu opdateret benchmarkingen af afholdte cv-samtaler i a-kassen, afholdte rådighedssamtaler i a-kassen og jobsøgningen blandt dagpengemodtagere og jobparate ydelsesmodtagere med tal til og med juli 2021.

De forskellige benchmarks blev indført som led i udmøntningen af Trepartsaftale om tilstrækkelige og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser.

A-kasseindblik giver et indblik i dagpengemodtageres jobsøgning, a-kassernes afholdelse af CV-og rådighedssamtaler samt a-kassernes sanktionspraksis. Styrelsen følger løbende udviklingen i tallene som led i det moderne rådighedstilsyn.
Med benchmarkingen af jobsøgning er det muligt at følge de lediges jobsøgningsadfærd. Dermed understøttes jobcentrenes og a-kassernes administration af rådighedsreglerne og styrelsens tilsyn. Samtidig skabes der transparens i forhold til de lediges jobsøgning.

Opgørelserne bliver opdateret månedligt med data, der ligger to måneder tidligere end offentliggørelsestidspunktet. Data vedr. sanktionspraksis i a-kasserne opdateres kvartalsmæssigt.

A-kasseindblik

Rådighedstilsynet med kommunale ydelsesmodtageres jobsøgning