Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Pulje til forebyggelse og nedbringelse af sygefravær – 18 nye projekter har fået tilsagn

25-02-2022

18 projekter har i dag fået tilsagn om 28,2 millioner kr. fra Puljen ”Sygefravær på offentlige arbejdspladser” til at gøre en ekstra indsats for at få sygefraværet ned på offentlige institutioner.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har givet besked til 18 offentlige institutioner fra bl.a. hospitaler, ældreplejen og døgninstitutioner om, at de har fået del i puljen ”Sygefravær på offentlige arbejdspladser”, der skal nedbringe sygefraværet.

"Forebyggelse af sygefravær og tidlig nedslidning på risikoarbejdsområder inden for den offentlige sektor er en vigtig opgave og presserende set i lyset af de rekrutteringsudfordringer som flere af arbejdsområderne står overfor”, siger en tilfreds kontorchef Lotte Horsholt, der er glad for den store interesse, der har været for puljen.

”Der har virkelig været mange gode ansøgninger, så det har ikke været en let opgave at fordele midlerne”. Derfor opfordrer hun også de projekter, der har fået afslag til at overveje at kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering med henblik på at søge igen, når puljen er åben for nye ansøgninger i efteråret 2022.

Projekterne skal med udgangspunkt i den sygefraværsindsats, de allerede har i dag arbejde målrettet og systematisk med sygefraværsindsatsen. Puljen er baseret på konkrete erfaringer og forskning, der er foretaget om sygefravær og samlet i en indsatsmodel. En model, der sætter rammerne for en koordineret indsats, der rummer hensynet og omsorgen for så vel den enkelte sygemeldte som for arbejdspladsen som helhed.

Med aftalen Ny ret til tidlig pension af 10. oktober 2020 besluttede regeringen sammen med aftalepartierne at afsætte en samlet ramme på 30 mio. kr. årligt i 2022-2024 til at forebygge sygefravær og tidlig nedslidning på risikoarbejdsområder inden for den offentlige sektor. Formålet med puljen er, at understøtte, at udvalgte offentlige arbejdspladser får midler til målrettet og systematisk at videreudvikle deres sygefraværsindsats og forebygge nedslidning generelt.