Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Fortsat men lidt aftagende rekrutteringsudfordringer

30-03-2022

En undersøgelse for marts 2022 beskriver udviklingen i omfanget og karakteren af manglen på arbejdskraft i Danmark.

En ny rekrutteringssurvey fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering giver et billede af virksomhedernes rekrutteringssituation i en periode med nedlukning af visse brancher, men især den gradvise genåbning i 2. halvår af 2021.

Rekrutteringssurveyen for marts 2022 bygger på data, der er indsamlet over perioden oktober 2021 til marts 2022, og vedrører jobopslag fra perioden juni til november 2021. Resultatet afspejler således stillinger, der er slået op henover efteråret 2021, og hvor rekrutteringerne er foregået i og efteråret 2021 og ind i 2022.

Undersøgelsen for marts 2022 viser følgende:

  • Antallet af forgæves rekrutteringer er i marts 2022 opgjort til 126.630 (målt over det seneste halvår). I december 2021 var antallet af forgæves rekrutteringer 158.000. Udviklingen afspejler dermed en mindre lettelse i rekrutteringssituationen.
  • 31 pct. af virksomhedernes rekrutteringsforsøg var forgæves (den forgæves rekrutteringsrate) i marts 2022 (målt over det seneste halvår). Den forgæves rekrutteringsrate i december 2021 var 33 pct.
  • 18 pct. af virksomhedernes rekrutteringsforsøg endte med at stillingen ikke blev besat, mens 13 pct. af virksomhedernes rekrutteringsforsøg blev besat med en person, som ikke havde alle de ønskede kvalifikationer.
  • Der er variationer mellem de enkelte regioner i den forgæves rekrutteringsrate. Den er i marts 2022 mindst i Hovedstaden og størst i RAR Vestjylland.
  • Der er store forskelle mellem branchernes rekrutteringsudfordringer. De er på landsplan størst inden for Hoteller og restauranter samt Bygge og anlæg og mindst inden for Finansiering og forsikring og Kultur og fritid.
  • 46 pct. af virksomhederne med rekrutteringsudfordringer melder om produktionstab afledt heraf.

Du finder rekrutteringssurveyen her:

Rekrutteringssurvey, marts 2022 (pdf) (nyt vindue)

Information om metoden finder du her:

Rekrutteringssurveys