Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Praksisundersøgelse af Udbetaling Danmarks afgørelser om anmeldelses- og ansøgningsfrister på barselsdagpengeområdet

31-05-2022

En praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen om genvurdering af afgørelser om frister på barselsdagpengeområdet peger på, at Udbetaling Danmarks sagsbehandling overordnet set er tilfredsstillende, men kommer også med nogle anbefalinger til forbedringer.

En ny praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen ser på 30 sager, hvor Udbetaling Danmark har genvurderet afgørelser om anmeldelses- og ansøgningsfrister på barselsdagpengeområdet, hvor der ikke er kommet nye oplysninger i sagen (remonstration).

Undersøgelsen viser, at Udbetaling Danmarks overordnede sagsbehandling på området er tilfredsstillende.

For at nedbringe omgørelsesprocenten og sikre en bedre sagsbehandling anbefaler Ankestyrelsen blandt andet, at Udbetaling Danmark bliver bedre til at se, hvornår loven giver mulighed for dispensation og vurderer anvendelsen af dispensationsmuligheder. Udbetaling Danmark skal også se efter, hvornår der er mulighed for realudligning i de tilfælde, hvor borgeren er vejledt forkert, og dermed skal stilles som om myndigheden havde vejledt korrekt og borgeren handlet i overensstemmelse med vejledningen.

Ankestyrelsen anbefaler bl.a., at Udbetaling Danmark i afgørelsen klart tilkendegiver, om dispensationsmulighederne anvendes med korrekt henvisning til lovgrundlag, eller om der realudlignes.

Udbetaling Danmark er allerede ved at indarbejde anbefalingerne i deres arbejdsprocesser.

Som led i beskæftigelsesministerens tilsyn med Udbetaling Danmark kan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering anmode Ankestyrelsen om at undersøge sagsområder hos Udbetaling Danmark. Formålet med undersøgelsen er at understøtte læring i Udbetaling Danmark med henblik på at sikre, at borgere og arbejdsgivere får en korrekt afgørelse i første gang.

Ankestyrelsens hjemmeside: Praksisundersøgelse af Udbetaling Danmarks genvurdering af afgørelser om frister på barselsdagpengeområdet