Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Anden og sidste delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen er på plads

28-06-2022

Den nye delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen skal ændre indsatsen og lægger grunden for færre administrative krav i kommunerne nu og i fremtiden.

Regeringen (Socialdemokratiet), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Bent Bøgsted på vegne af arbejdsfællesskabet af løsgængere (Liselott Blixt, Hans Kristian Skibby, Karina Adsbøl, Marie Krarup og Lise Bech) blev den 24. juni 2022 enige om anden og sidste delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen.

Aftalen medfører bl.a. et forenklet kontaktforløb for dagpengemodtagere, hvor a-kasserne får ansvaret for indsatsen i de første tre måneders ledighed,  en omlægning af en del af indsatsen, der i dag gives som øvrig vejledning og opkvalificering, i retning af ordinære løntimer, ordinær uddannelse og virksomhedsrettede tilbud samt en udvidet mulighed for digitale samtaler. Hertil er aftalekredsen enig om, at udgifterne til jobcenterdrift skal nedbringes med 235 mio. kr. fra 2024. Besparelsen følges på vej af forskellige forenklingsforslag, der skal vise vejen til at mindske den administrative byrde, som jobcentrene oplever at bruge meget af deres tid på i dag. Læs den fulde aftaletekst på bm.dk:

Beskæftigelsesministeriets hjemmeside: Ny aftale giver en mere fokuseret beskæftigelsesindsats (nyt vindue)

Du kan læse mere om de forskellige initiativer i aftalen, hvornår der holdes informationsmøder for kommuner og a-kasser og øvrige implementeringsunderstøttende tiltag på star.dk:

Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen

Som led i aftalen om ny ret til tidlig pension (2020) blev det aftalt, at nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen samlet set skulle tilvejebringe en besparelse på på 1,1 mia. kr. fra 2024 og frem inden for jobcentrenes samlede indsatsområde. Aftalekredsen indfriede med første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (2021) en årlig besparelse på ca. 345 mio. kr. i 2022 og ca. 370 mio. kr. årligt fra 2023 ved bl.a. at lempe proceskrav til indsatsen for uddannelseshjælpsmodtagere og at indføre mulighed for digitale samtaler efter seks måneders ledighed.

Aftalekredsen indfrier med anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen den resterende del af besparelsen fra 2023 og frem.