Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Pensionens størrelse påvirkes ikke af en ægtefælles eller samlevers arbejdsindtægt fra den 1. januar 2023

28-06-2022

En ægtefælles eller samlevers arbejdsindtægt vil fra den 1. januar 2023 ikke nedsætte pensionen for folke-, førtids- og seniorpensionister

Som en del af aftalen om Hurtigere i job og et stærkere arbejdsmarked har Folketinget vedtaget lov nr. 875 af 21. juni 2022, som medfører, at folke-, førtids- og seniorpensionens størrelse ikke skal blive påvirket af en eventuel ægtefælles eller samlevers arbejdsindtægt.

Det vil sige, at der ikke skal ske fradrag i pensionen, hvis en ægtefælle eller samlever har en positiv indtægt ved personligt arbejde fra og med 1. januar 2023.

Det betyder, at en ægtefælle eller samlever til en pensionist kan tage arbejde uden at skulle bekymre sig om, hvorvidt arbejdsindkomsten medfører en reduktion i deres ægtefælles eller samlevers pension.

Det er kun positiv indtægt ved personligt arbejde, der ikke længere vil ske fradrag for. Andre typer indkomst, fx kapitalindkomst og aktieindkomst, vil stadigvæk indgå i beregningen.

Loven træder i kraft den 1. juli 2022.

Med reformaftalen blev det samtidig besluttet at afskaffe modregning i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg som følge af egen arbejdsindtægt. Denne del af aftalen vil blive udmøntet i et selvstændigt lovforslag, som forventes fremsat i slutningen af året med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2023.

Se Borger.dk for mere information:

Borger.dk: Når du får folkepension
Borger.dk: Førtidspension - tilkendt efter 2003
Borger.dk: Førtidspension - tilkendt før 2003
Borger.dk: Når du får seniorpension

Loven kan findes her:

Retsinformation: Lov nr. 875 af 21. juni 2022 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet al-mindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om en aktiv beskæftigelses-indsats.