Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Ny afdækning af langvarige kontanthjælpsforløb

30-09-2022

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt, hvilke faktorer der er i spil, når borgere oplever lange forløb på kontanthjælp

Beskæftigelsesministeren og aftalepartierne bag finansloven for 2020 blev i efteråret 2021 enige om at se nærmere på de langvarige forløb i kontanthjælpssystemet. Der blev i den forbindelse oprettet en arbejdsgruppe i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som nu har gennemført en afdækning af lange kontanthjælpssager.

En af konklusionerne er, at mange i målgruppen lever med en lang række udfordringer ud over ledighed, som vedrører social-, sundheds- og familieforhold. Tilsammen er det udfordringer, som besværliggør forløbet for både borgeren og sagsbehandleren grundet eksempelvis afbud, fravær og fritagelser fra indsats.

Der er ikke noget der tyder på, at kommunerne underprioriterer langvarige kontanthjælpssager. Undersøgelsen viser, at langvarige kontanthjælpsmodtagere får en aktiv indsats på lige fod med borgere, der har modtaget kontanthjælp i kortere tid, men at indsatsen vil kunne styrkes ved et øget jobfokus og et klarer incitament til lønnede timer. Et af hovedelementerne i den nyligt vedtagne Aftale om nyt kontanthjælpssystem med plads til børnene er netop, at kontanthjælpsmodtagere får et ekstra månedligt fribeløb, så det bliver mere attraktivt at tage småjobs og arbejde i bare få timer om ugen, som kan være et vigtigt springbræt til et liv med arbejde.

Afdækningen består af en sagsgennemgang af 375 langvarige kontanthjælpssager fordelt på 25 kommuner, en kvantitativ analyse af kontanthjælpsmodtagere baseret på registerdata, samt en kvalitativ analyse baseret på interviews og workshops med kommuner.

Indsigterne fra afdækningen vil bl.a. indgå i grundlaget for implementeringen af den allerede indgåede aftale om en ny hovedlov om en helhedsorienteret indsats, som netop har til formål at imødegå disse udfordringer ved at samtænke den kommunale indsats på tværs af beskæftigelses- social- og sundhedsområdet.

Afdækning af langvarige kontanthjælpsforløb