Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

SJH Nyhedsbrev februar 2014

25-02-2014

I denne udgave af SJH's nyhedsbrev kan du blandt andet læse om samarbejdsmuligheder med Arbejdsskadestyrelsens Fastholdelsescenter, om en SJH-konference for sagsbehandlere på kontanthjælpsområdet og downloade en præsentationsflyer om job med løntilskud til nyuddannede personer med et handicap, der er målrettet uddannelsesstederne.

Konferencer målrettet kontanthjælpssagsbehandlere

Med to ens heldagskonferencer til marts ønsker SJH at understøtte jobcentrenes indsats i forhold til kontanthjælpsreformen. Konferencen er gratis og er målrettet sagsbehandlere på kontanthjælpsområdet. Der vil være fokus på de udfordringer og barrierer, sagsbehandleren møder i forbindelse med indsatsen for den enkelte borger, samt på de redskaber og muligheder, som kan lette indsatsen og bringe borgeren videre i job eller uddannelse.

Samarbejde med Arbejdsskadestyrelsens Fastholdelsescenter

Arbejdsskadestyrelsen har en særlig enhed, Fastholdelsescentret, der behandler sager, hvor borgerens arbejdsmarkedsfastholdelse er truet. Fastholdelsescentret kan understøtte borgernes arbejdsmarkedsfastholdelse gennem et tættere samarbejde med sagsbehandleren om en koordineret sagsbehandling, der støtter op om den kommunale beskæftigelsesindsats.

De typiske samarbejdsflader er enten en tæt telefonisk kontakt mellem medarbejderne i kommunen og Fastholdelsescentret, eller at en medarbejder fra Fastholdelsescentret er med til borgerens sygeopfølgningsmøde. Du kan kontakte Fastholdelsescentret på "sikker mail": fapost@ask.dk eller du kan ringe på tlf.: 72 20 60 00 og spørge efter Fastholdelsescentret.

Kender uddannelsesstederne egentlig isbryderordningen?

Job med løntilskud til nyuddannede personer med et handicap eller i daglig tale bare "Isbryderordningen" er et oplagt redskab for unge med funktionsnedsættelse, der skal have deres første erfaringer med arbejdsmarkedet efter endt uddannelse.

Men mange uddannelsessteder og studievejledere er ikke bekendt med muligheden. Jobcentre med flere kan være med til at styrke kendskabet til ordningen i forhold til de lokale uddannelsessteder. En metode kan være at videresende den præsentationsflyer, som er knyttet til denne historie.

Præsentationsflyer af isbryderordningen (pdf) (nyt vindue)

Har du en god idé om job og handicap?

Har du fundet de vise sten, knækket koden eller på anden vis udviklet en løsning vedrørende job og handicap, som du tror andre kunne have glæde af at kende? I så fald har du nu mulighed for at dele din idé og måske endda blive hyldet for din kreativitet. KL og Danmarks fagforeninger og fagforbund (KTO) har nemlig udskrevet en idé-konkurrence om alle de små fif, der gør livet lettere i den kommunale sektor. Alle er velkommen til at indsende eller nominere en løsning eller idé. Konkurrencen slutter til april med prisoverrækkelse i slutningen af maj.

Læs mere om konkurrencen og bliv inspireret af andres idéer (nyt vindue)