Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Nyhedsbrev fra Specialfunktionen Job & Handicap juni 2021

24-06-2021

I denne udgave af Specialfunktionens nyhedsbrev kan du bl.a. læse om vores netop afholdte VITAS webinar: ”Brugen af VITAS på handicapområdet”. Du kan også læse om vores webinar for uddannelsesvejledere: ”Webinar for vejledere på uddannelsesinstitutioner om overgangen fra uddannelse til job med handicap”, der afholdes slut juni, samt vores temadage om tegnsprogtolkeområdet i september.

Webinar om brugen af VITAS på handicapområdet

D. 15. juni afholdte Specialfunktionen i samarbejde med STARs to fagkontorer Arbejdsmarkedspolitisk center 1 (APOC 1) og Digitalisering og Support (DOS) to webinarer om brugen af VITAS på handicapområdet. Målgruppen var her for nøglepersonerne og VITAS-brugere på handicapområdet. Siden januar 2020 har der været krav om, at virksomheder og kommuner skal anvende VITAS i forbindelse med bevilling af både hjælpemidler og personlige assistance. Dette webinar havde til formål at formidle viden om og indblik i VITAS med henblik på at understøtte arbejdet med de handicapkompenserende ordninger på bedst mulig vis.

Webinaret bød blandt andet på:

  • Viden om formålet bag VITAS i relation til handicapområdet
  • Juridisk gennemgang af VITAS forankring lovmæssigt samt introduktion til hvordan man anvender fuldmagten
  • Viden om arbejdsgange, krav og regler til anvendelse i VITAS i relation til handicapområdet
  • Inspirationsoplæg, ved John Henrik Bjørneboe, Frederiksberg Jobcenter
  • Viden om hvor du kan søge hjælp til selvhjælp

Der var plads til at byde ind med spørgsmål og kommentarer, hvoraf nogle fik svar til selve webinaret, mens andre spørgsmål håndteres efterfølgende. Specialfunktionen og kollegaerne fra øvrige kontorer i STAR er blevet klogere på diversiteten i brugernes viden og tilgang til VITAS. Vi takker for input.

Webinar for vejledere på uddannelsesinstitutioner om overgangen fra uddannelse til job med handicap

Specialfunktionen har indgået i et samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) i forbindelse et webinar for uddannelsesvejledere d. 30. juni, der har til formål at bygge bro mellem uddannelsesområdet og beskæftigelsesområdet for personer med handicap.

Målgruppen for dette webinar er vejledere på EUD og videregående uddannelse.
Undersøgelser viser, at studerende med handicaps i lavere grad får fodfæste på arbejdsmarkedet end øvrige studerende. På dette webinar får uddannelsesvejlederne præsenteret nyeste viden om udfordringer for personer med handicap i forbindelse med overgangen fra uddannelse til første job.

Derudover dækker webinaret følgende emner:

  • Viden om, hvilken rolle du spiller som vejleder på en uddannelsesinstitution – og hvordan man kan understøtte en god overgang fra uddannelse til job med handicap
  • Viden om de handicapkompenserende ordninger, som giver muligheder for støtte under uddannelse og til job, herunder mulighederne for personlig assistance, hjælpemidler, mentor, isbryderordning og fortrinsadgang til ledige stillinger.

Temadag om tegnsprogstolkeområdet

Specialfunktionen inviterer jobcentrernes nøglepersoner på handicapområdet til to temadag om tolkeområdet d. 8 og 10. september i København og i Århus.
Begge dage er fra 09:00 til 12:00 og vil afsluttes med en frokost.

Programmet for begge dage:

  • STAR vil gennemgå ændringen af bekendtgørelsen på området
  • I vil få glæden af et oplæg ved Lisbeth Weimann fra Jobcenter Ringsted, der vil komme og fortælle om den sagsgangsbeskrivelse, hun har udarbejdet til deres netværk

Derudover vil der på dagen afsættes tid til erfaringsudveksling og sparring. Her åbnes der op for en drøftelse af ønsker til et evt. nøglepersonsnetværk på tolkeområdet. Vi håber således, at denne temadag vil være første spadestik ift. at få etableret regionale netværk på tolkeområdet for nøglepersoner.


Webinar om overgangen fra uddannelse til første job med handicap

Temadag om tegnsprogstolkeområdet

Specialfunktionen Job & Handicap aktivitetskalender

Hold øje med vores aktivitetskalender eller tilmeld dig vores nyhedsbrev for at deltage i fremtidige arrangementer.

Afslutningsvis vil vi nævne af Ditte Nørgaard fra Specialfunktionen er gået på barsel frem til udgangen af januar. Maria Thorup Buchard vil vikariere i hendes sted.