Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Regionale kontorer i Styrelsen for
Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har tre regionale arbejdsmarkedskontorer, som ligger i Roskilde, Odense og Aalborg.

Arbejdsmarkedskontorerne er styrelsens regionale forankring, der i samarbejde med styrelsens fagkontorer skal understøtte, at politiske reformer implementeres bedst muligt i jobcentre, a-kasser med flere. Arbejdsmarkedskontorerne skal blandt andet understøtte netværksaktiviteter for jobcenterchefer og teamledere i jobcentrene med fokus på implementering af reformer.

Arbejdsmarkedskontorerne skal bygge bro mellem politik og konkret indsats samt mellem jobcentre og styrelsens fagkontorer.

Arbejdsmarkedskontorerne understøtter den sammenhængende virksomhedsindsats, hvor der i samarbejde med jobcentrene er fokus på det tværkommunale samarbejde, fx i forbindelse med større rekrutteringsopgaver for virksomheder.

Arbejdsmarkedskontorerne hjælper virksomheder med rekruttering af ledig arbejdskraft på tværs af kommuner og vejledning om opkvalificering af ansatte med henblik på at tilføre danske virksomheder den kvalificerede arbejdskraft, de har behov for.

Arbejdsmarkedskontorerne har en landsdækkende virksomhedsservice, herunder en hotline, som tilbyder virksomhederne en indgang til beskæftigelsessystemet. Nummeret til hotlinen er: 72 200 350.

Læs mere om de regionale arbejdsmarkedskontorer:

Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord

Arbejdsmarkedskontor Syd

Arbejdsmarkedskontor Øst

Workindenmark-centret og Specialfunktionen Job & Handicap hører under Arbejdsmarkedskontor Syd.

De Regionale Arbejdsmarkedsråd

Arbejdsmarkedskontorerne betjener de otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR’erne) og har blandt andet en vigtig koordinerende opgave i at sikre sammenhæng mellem beskæftigelse, uddannelse og vækst- og erhvervspolitik.

De Regionale Arbejdsmarkedsråd

De Regionale Arbejdsmarkedsråds hjemmeside

Sidst opdateret: 07-03-2024