Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Regionale kontorer i Styrelsen for
Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har tre regionale arbejdsmarkedskontorer, som ligger i Roskilde, Odense og Aalborg.

Arbejdsmarkedskontorerne er styrelsens regionale forankring, der i samarbejde med styrelsens fagkontorer skal understøtte, at politiske reformer implementeres bedst muligt i jobcentre, a-kasser med flere. Arbejdsmarkedskontorerne skal blandt andet understøtte netværksaktiviteter for jobcenterchefer og teamledere i jobcentrene med fokus på implementering af reformer.

Arbejdsmarkedskontorerne skal bygge bro mellem politik og konkret indsats samt mellem jobcentre og styrelsens fagkontorer.

Jobcentrene er meget velkomne til at kontakte arbejdsmarkedskontorerne, hvis de ønsker mere specifik bistand i relation til deres arbejde med at implementere reformer.

Arbejdsmarkedskontorerne understøtter den sammenhængende virksomhedsindsats, hvor der i samarbejde med jobcentrene er fokus på det tværkommunale samarbejde, fx i forbindelse med større rekrutteringsopgaver for virksomheder. Arbejdsmarkedskontorerne har en landsdækkende virksomhedsservice, herunder en hotline, som tilbyder virksomhederne en indgang til beskæftigelsessystemet, inklusiv jobcentrene i hele landet. Nummeret til hotlinen er: 72 200 350.

Læs mere om de regionale arbejdsmarkedskontorer:

Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord

Arbejdsmarkedskontor Syd

Arbejdsmarkedskontor Øst

Workindenmark-centret og Specialfunktionen Job & Handicap hører under Arbejdsmarkedskontor Syd.

De Regionale Arbejdsmarkedsråd

Arbejdsmarkedskontorerne betjener de otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR’erne) og har blandt andet en vigtig koordinerende opgave i at sikre sammenhæng mellem beskæftigelse, uddannelse og vækst- og erhvervspolitik.

De Regionale Arbejdsmarkedsråd

De Regionale Arbejdsmarkedsråds hjemmeside (nyt vindue)

Sidst opdateret: 18-11-2022