Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Arbejdsmarkedskontor Syd

Arbejdsmarkedskontor Syd dækker Sydjylland og Fyn.

Arbejdsmarkedsdirektør: Peter Graversen

Arbejdsmarkedschef: Anja Poulsen

Arbejdsmarkedskontor Syd har til formål at være Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STARs) regionale forankring i Syddanmark og i samarbejde med STARs fagkontorer at understøtte, at politiske reformer og initiativer implementeres bedst muligt i jobcentre, a-kasser m.fl. 

Arbejdsmarkedskontoret gennemfører netværksaktiviteter for jobcenterchefer og teamledere i jobcentrene med fokus på implementering af reformer samt på at udvikle og styrke servicen over for virksomhederne.

Arbejdsmarkedskontoret skal bygge bro mellem politik og konkret indsats – og mellem jobcentre og styrelsens fagkontorer.

Arbejdsmarkedskontor Syd er sekretariat for to regionale arbejdsmarkedsråd (RAR): RAR Sydjylland og RAR Fyn, som bl.a. har en vigtig koordinerende opgave i at sikre sammenhæng mellem beskæftigelse, uddannelse og vækst- og erhvervspolitik.

De regionale arbejdsmarkedsråd skal desuden sikre koordination og aktørsamarbejde i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelsesindsatsen (VEU). Formålet er at sikre et bedre match mellem arbejdskraftens kompetencer og virksomhedernes efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft.

De Regionale Arbejdsmarkedsråd (nyt vindue)

Workindenmark-centret og Specialfunktionen Job & Handicap hører under Arbejdsmarkedskontor Syd.

Aktivitetskalender

Aktivitetskalenderen viser kommende møder, seminarer m.m. arrangeret af Arbejdsmarkedskontor Syd.

Aktivitetskalender - AMK Syd

Kontakt

Kontakt Arbejdsmarkedskontor Syd

Sidst opdateret: 05-09-2022