Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Nye puljer skal bidrage til at afhjælpe manglen på arbejdskraft

31-01-2022

To nye ansøgningspuljer har fokus på dels jobformidling i kommuner og a-kasser og dels jobrettede aktiviteter for kommende dimittender.

Som en del af Trepartsaftale om mangel på arbejdskraft er der to nye puljer, der skal bidrage til at afhjælpe manglen på arbejdskraft.

Pulje til styrket fokus på jobformidling i kommuner og a-kasser

Der afsættes 15 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 til en ansøgningspulje til styrket jobformidling og virksomhedsservice inden for områder, hvor der er mangel på arbejdskraft, og hvor det er svært at matche ledige og virksomheder.  Puljen kan søges af kommuner og a-kasser.

Formålet med puljen er at styrke fokus på god jobformidling og at understøtte jobcentre og a-kassers arbejde med at håndtere jobordrer. Midlerne gives til ansøgere, der vil arbejde målrettet med det gode match mellem virksomheder og ledige, håndtering og besættelse af jobordrer samt på at bringe konkrete job i spil i samtaler med ledige.

Jobrettede aktiviteter for kommende dimittender

Der afsættes 4 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 til en ansøgningspulje til jobrettede aktiviteter for kommende dimittender. Puljen kan søges af a-kasser, faglige organisationer og jobcentre, og den kan bruges til at afholde aktiviteter for kommende dimittender.

Formålet med puljen er, at dimittender får et større jobfokus på sidste del af uddannelsen, og dermed kommer enten direkte i job eller hurtigere i job efter endt uddannelse.

Ansøgningsfristen for begge puljer er fredag den 25. februar 2022 kl. 12:00.

Opslag: Pulje til styrket fokus på jobformidling i kommuner og a-kasser

Opslag: Pulje til jobrettede aktiviteter for kommende dimittender