Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Nye projekter skal sikre mere arbejdskraft

04-04-2022

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har fordelt 36 mio. kr. til projekter, der skal afhjælpe manglen på arbejdskraft.

Styrelsen har givet svar på ansøgningerne til to nye puljer med fokus på hhv. jobformidling i kommuner og a-kasser og jobrettede aktiviteter til kommende dimittender. Der har været stor interesse for begge puljer, og STAR har i ansøgningsperioden modtaget i alt 79 ansøgninger for et samlet beløb på 95 mio. kr.

Pulje til styrket fokus på jobformidling i kommuner og a-kasser

Puljen har til formål at styrke fokus på god jobformidling og at understøtte jobcentre og a-kassers arbejde med at håndtere jobordrer. STAR har tildelt midler til 29 projekter for omkring 28,3 mio. kr.

Der er tildelt midler til kommuner, a-kasser og flere samarbejdsprojekter, som alle vil arbejde med et øget fokus på jobordrer og på at bringe konkrete jobs i spil under samtaler samt på at skabe en god dialog med virksomheder. Derudover retter projekterne sig mod områder og/eller brancher på arbejdsmarkedet, hvor der er regional mangel på arbejdskraft eller paradoksproblemer.

Pulje til jobrettede aktiviteter for kommende dimittender

Puljen har fokus på, at dimittender får et større jobfokus på sidste del af uddannelsen, og dermed kommer enten direkte i job eller hurtigere i job efter endt uddannelse. STAR har tildelt midler til seks projekter for knap 7,7 mio. kr.

Puljen havde krav om, at der skulle søges i samarbejde med mindst en uddannelsesinstitution. En del af projekterne, der har fået tildelt midler, har imidlertid et bredt samarbejde med flere uddannelsesinstitutioner og på tværs af a-kasser, kommuner og faglige organisationer. Projekterne rammer både velfærdsuddannelser og uddannelser med en relativt høj dimittendledighed.

Læs mere om puljerne her:

Opslag: Pulje til jobrettede aktiviteter for kommende dimittender

Opslag: Pulje til styrket fokus på jobformidling i kommuner og a-kasser