Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Henvendelser til og fra Beskæftigelsesrådet, 2022-2026

Her finder du Beskæftigelsesrådets henvendelser til beskæftigelsesministeren m.fl. samt ministerens svarbreve til rådet.

Beskæftigelsesrådet (BER) rådgiver beskæftigelsesministeren om større beskæftigelsespolitiske udspil og ministerens mål for beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesrådet rådgiver beskæftigelsesministeren gennem en række konkrete henvendelser. Henvendelserne omhandler centrale temaer på den beskæftigelsespolitiske dagsorden. Der er opnås enighed om henvendelserne på baggrund af grundige temadrøftelser på rådets møder.

BER-anbefalinger og følgebrev om initiativer for personer med handicap

Beskæftigelsesrådet sendte den 19. september 2022 otte anbefalinger til at få flere personer med handicap i job til beskæftigelsesministeren. Anledningen var den positive situation med meget høj beskæftigelse, som er en gylden mulighed for at give personer med handicap fodfæste på det danske arbejdsmarked.

Beskæftigelsesrådets anbefalinger for at flere personer med handicap kommer i job (pdf) (nyt vindue)

Følgebrev om initiativer for personer med handicap (pdf) (nyt vindue)

Beskæftigelsesrådets anbefalinger til kritisk gennemgang af regelsættet på sygedagpengeområdet

Beskæftigelsesrådet sendte den 12. april 2023 anbefalinger til regeringens kritiske gennemgang af regelsættet på sygedagpengeområdet. Beskæftigelsesrådet konstaterer, at for mange sygemeldte fastholdes i lange jobafklaringsforløb og at indsatsen ikke i tilstrækkelig grad fokuseres på de borgere, som har mest brug for det. BER foreslår på den baggrund blandt andet at afskaffe jobafklaringsforløbet, og fokusere indsatsen over for de sygemeldte med størst behov.

Beskæftigelsesrådets anbefalinger til kritisk gennemgang af regelsættet på sygedagpengeområdet (pdf) (nyt vindue)

Følgebrev til Beskæftigelsesrådets anbefalinger til kritisk gennemgang af regelsættet på sygedagpengeområdet (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 12-05-2023