Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

EØS 7 (EEA 7)

21-08-2017

Udfyldes af virksomhed

Når vi eller en a-kasse anmoder dig om oplysninger om en af dine tidligere ansatte til brug for et dokument PD U1, har du som arbejdsgiver pligt til at afgive oplysningerne.

En PD U1 er et personligt dokument, som bekræfter en persons danske beskæftigelsesperioder og eventuelle perioder med medlemskab af en dansk a-kasse.

Din tidligere ansatte har behov for dokumentet i forbindelse med, at personen søger om arbejdsløshedsydelser i et andet EØS-land, i Schweiz eller Storbritannien eller på Færøerne.

Vi anmoder typisk om oplysningerne per brev. Det kan dog også være din tidligere ansatte selv, som anmoder dig om at sende oplysningerne til os eller en a-kasse.

Du skal som arbejdsgiver bl.a. oplyse personens beskæftigelsesperioder, løn og årsag til arbejdets ophør. Hvis personen har arbejdet for dig uden for Danmarks grænser, skal du oplyse, om Udbetaling Danmark har udstedt en attest A1, og i så fald skal du vedlægge en kopi af A1 sammen med oplysningerne.

Du skal afgive oplysningerne inden for en nærmere angivet frist. Hvis du ikke overholder fristen, bliver du meldt til politiet, og du kan risikere en bødestraf.

Du kan indberette oplysningerne digitalt ved at udfylde en blanket EØS 7. Bemærk, at blanketten kræver din virksomheds MitID Erhverv eller NemID medarbejdersignatur.

Virk.dk: EØS arbejdsgiver indberetning om tidligere ansattes ansættelsesforhold

Læs om MitID Erhverv her:

MitID Erhverv

Læs om NemID medarbejdersignatur her:

NemID medarbejdersignatur

 

Sidst opdateret: 21-03-2024