Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

EØS 7 (EEA 7)

21-08-2017

Udfyldes af virksomhed

Når en a-kasse eller Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering beder dig om at komme med oplysninger til brug for et dokument PD U1 til en af dine tidligere ansatte, har du som arbejdsgiver pligt til at afgive oplysningerne.

PD U1 er personligt dokument, som bekræfter en persons danske beskæftigelsesperioder og eventuelle perioder med medlemskab af en dansk a-kasse. Dokumentet bruges, hvis personen skal søge om arbejdsløshedsydelser i et andet EØS-land eller Schweiz.

A-kassen eller Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering beder typisk om dine oplysninger per brev. Det kan også være din tidligere ansatte selv, som beder dig afgive oplysningerne.

Du skal bl.a. oplyse om personens beskæftigelsesperioder, løn og årsag til arbejdets ophør. Hvis personen har arbejdet for dig uden for Danmarks grænser, skal du oplyse, om Udbetaling Danmark har udstedt en attest A1. Du bedes vedlægge en kopi af A1, når du afgiver dine oplysninger.

Du skal afgive oplysningerne inden for en nærmere frist. Hvis du ikke overholder fristen, bliver du meldt til politiet, og du kan risikere en bødestraf.

Du kan indberette oplysningerne digitalt ved at udfylde en blanket EØS 7. Bemærk, at blanketten kræver din virksomheds MitID Erhverv eller NemID medarbejdersignatur.

Virk.dk: EØS arbejdsgiver indberetning om tidligere ansattes ansættelsesforhold (nyt vindue)

Læs om MitID Erhverv her:

MitID Erhverv (nyt vindue)

Læs om NemID medarbejdersignatur her:

NemID medarbejdersignatur (nyt vindue)

 

Sidst opdateret: 28-10-2022