Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Mulighedserklæring

20. december 2017

Udfyldes af arbejdsgiveren, den sygemeldte og lægen.

Arbejdsgivere kan anmode den sygemeldte om en mulighedserklæring i tilfælde, hvor der er tvivl om mulighederne for at arbejde. Formålet med mulighedserklæringen er at afdække, hvad medarbejderen kan på trods af sin sygdom, og mulighedserklæringen har således til formål at bidrage til, at lønmodtageren fastholdes i arbejde. Der er tre parter om at udfylde erklæringen, nemlig arbejdsgiveren, den sygemeldte og lægen.

Blanket til mulighedserklæring (pdf) (nyt vindue)

Vejledning til arbejdspladsen om mulighedserklæringen - lægeerklæring til brug for arbejdsfastholdelse (pdf) (nyt vindue)

Eksempler, hvor hhv. en mulighedserklæring og en friattest vil være anvendelig (pdf) (nyt vindue)

OBS: Brug Internet Explorer eller Adobe Acrobat

Denne blanket kan ikke åbnes direkte med Google Chrome, Firefox eller Safari. Du skal derfor enten:

  1. bruge Internet Explorer i stedet for
  2. downloade blanketten til din computer og åbne blanketten med programmet Adobe Acrobat Reader DC.

Hvis du ikke bruger Internet Explorer: Højreklik på den downloadede blanket, og vælg, at du vil åbne blanketten med netop programmet Adobe Acrobat Reader DC. Det er vigtigt, at du vælger dette aktivt og ikke blot dobbeltklikker på blanketten, for på din maskine kan der være valgt et andet standardprogram til at åbne PDF-filer.

Download Adobe Acrobat Reader (nyt vindue)

Sidst opdateret: 21-02-2019