Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Mulighedserklæring

20-12-2017

Udfyldes af arbejdsgiveren, den sygemeldte og lægen.

Arbejdsgivere kan anmode den sygemeldte om en mulighedserklæring i tilfælde, hvor der er tvivl om mulighederne for at arbejde. Formålet med mulighedserklæringen er at afdække, hvad medarbejderen kan på trods af sin sygdom, og mulighedserklæringen har således til formål at bidrage til, at lønmodtageren fastholdes i arbejde. Der er tre parter om at udfylde erklæringen, nemlig arbejdsgiveren, den sygemeldte og lægen.

Mulighedserklæring (pdf)

Vejledning til arbejdspladsen om mulighedserklæringen - lægeerklæring til brug for arbejdsfastholdelse (pdf) (nyt vindue)

Eksempler, hvor hhv. en mulighedserklæring og en friattest vil være anvendelig (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 22-05-2023