Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Mulighedserklæring

20-12-2017

Udfyldes af arbejdsgiveren, den sygemeldte og lægen.

Arbejdsgivere kan anmode den sygemeldte om en mulighedserklæring i tilfælde, hvor der er tvivl om mulighederne for at arbejde. Formålet med mulighedserklæringen er at afdække, hvad medarbejderen kan på trods af sin sygdom, og mulighedserklæringen har således til formål at bidrage til, at lønmodtageren fastholdes i arbejde. Der er tre parter om at udfylde erklæringen, nemlig arbejdsgiveren, den sygemeldte og lægen.

Blanket til mulighedserklæring (pdf til download)

OBS: Brug Adobe Acrobat Reader til at åbne blanketten

Denne blanket kan ikke åbnes direkte i browseren. Du skal derfor:

  1. downloade blanketten til din computer ved at højreklikke (Mac: ctrl + klik) på linket til blanketten og vælge ”Gem link som…”
  2. Højreklik på den downloadede blanket, og vælg, at du vil åbne blanketten med netop programmet Adobe Acrobat Reader DC. Alternativt åbner du først Acrobat Reader. Du vælger i Acrobat Reader "Filer" og derefter "Åben" for at åbne filen. Det er vigtigt, at du ikke blot dobbeltklikker på blanketten, for på din maskine kan der være valgt et andet standardprogram til at åbne pdf-filer.

Vejledning til arbejdspladsen om mulighedserklæringen - lægeerklæring til brug for arbejdsfastholdelse (pdf) (nyt vindue)

Eksempler, hvor hhv. en mulighedserklæring og en friattest vil være anvendelig (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 10-06-2021