Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Specialfunktionen Job & Handicap aktivitetskalender

Aktivitetskalenderen viser kommende kurser, temadage m.m. arrangeret af Specialfunktionen Job & Handicap.

OBS: Vi oplever stor interesse for vores kurser. Det er derfor vigtigt, at du melder afbud, hvis du bliver forhindret i at komme til et kursus. Så kan en anden komme med. Tak.

Temadage for nøglepersoner på handicapområdet

Specialfunktionen Job og Handicap udbyder i starten af 2020 4 temadage for nøglepersoner på handicapområdet. Fokus på dagene vil være ændringer i lovgivningen på området, nye principafgørelser og IPS-metoden (Individuelt Planlagt job med Støtte).

Temadagene er udelukkende henvendt til jobcentrenes nøglepersoner på handicapområdet. Hvert jobcenter kan som udgangspunkt tilmelde 2 nøglepersoner til temadagene. Ønskes flere tilmeldt, kontakt da Specialfunktionen på cmo@star.dk.

  • Flytning af paragraffer fra Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til Lov om kompensation til handicappede i ervhverv mv.
  • Data på handicapområdet
  • Nye principafgørelser
  • IPS-metoden

Dato og tilmelding

Du kan tilmelde dig temadage på følgende datoer via link herunder:

Grundkursus i de handicapkompenserende ordninger 2020

Specialfunktionen Job og Handicap udbyder i 2020 grundkursus i de handicapkompenserende ordninger.

Grundkurset er udelukkende målrettet jobcentermedarbejdere, bl.a. nøglepersoner på handicapområdet, og har til formål at give deltagerne en grundlæggende viden om de handicapkompenserende ordninger med henblik på at drage ordningerne i spil i den beskæftigelsesrettede indsats i jobcentret.

Grundkurset indeholder:

  • Viden om de handicapkompenserende ordninger
  • Anvendelse af data på de kompenserende ordninger

Grundkurset er gratis, men det forventes, at der fra ledelsesmæssig side, fx fra en teamchef, er opbakning til deltagelse på grundkurset.

Kurset er et heldagskursus, som afholdes på kursussteder rundt om i hele landet.

Dato og tilmelding

Du kan tilmelde dig grundkursus nedenfor på én af følgende datoer via link herunder:

Sidst opdateret: 10-02-2020