Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Specialfunktionen Job & Handicap aktivitetskalender

Aktivitetskalenderen viser kommende kurser, temadage m.m. arrangeret af Specialfunktionen Job & Handicap.

Grundkursus i de handicapkompenserende ordninger

Specialfunktionen Job og Handicap udbyder i 2018 grundkursus i de handicapkompenserende ordninger.

Grundkurset er udelukkende målrettet jobcentermedarbejdere, bl.a. nøglepersoner på handicapområdet, og har til formål at give deltagerne en grundlæggende viden om de handicapkompenserende ordninger med henblik på at drage ordningerne i spil i den beskæftigelsesrettede indsats i jobcentret.

Grundkurset indeholder:
• Viden om de handicapkompenserende ordninger
• Anvendelse af data på de kompenserende ordninger
• Værktøjer til videndeling- og sparring om de kompenserende ordninger i jobcentret

Grundkurset er gratis, men det forventes, at der fra ledelsesmæssig side, fx fra en teamchef, er opbakning til deltagelse på grundkurset.
Kurset er et heldagskursus, som afholdes på kursussteder rundt om i hele landet.

Dato og tilmelding

Du kan tilmelde dig grundkursus nedenfor på én af følgende datoer:

Torsdag den 13. september 2018 i Aalborg (nyt vindue)

Torsdag den 8. november 2018 i København (nyt vindue)

Sidst opdateret: 21-06-2018