Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Arbejdsmarkedschef, der brænder for beskæftigelsesområdet

Er du en stærk beskæftigelsesfaglig profil med både strategiske og operationelle kompetencer? Og er du en motiverende leder, der formår at sætte retning og skabe resultater. Ja, så er du måske lige den profil, som vi leder efter til stillingen som arbejdsmarkedschef i Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord (AMK MN)

 

Vi arbejder for et sundt og dynamisk arbejdsmarked

AMK MN er del af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). I STAR har vi ansvar for at skabe det bedst mulige grundlag for et sundt, dynamisk og effektivt arbejdsmarked, hvor flest mulige har job eller ud-danner sig, og hvor virksomheder på alle niveauer har adgang til de medarbejdere de har brug for – ufaglærte, faglærte, eller højt specialiserede vidensmedarbejdere.

Vores arbejdsfelt er bredt og varieret og spænder fra at tilvejebringe og udvikle et kvalificeret vidensgrundlag for arbejdsmarkedspolitiske beslutninger, til implementering af beskæftigelsespolitikken i dialog med vores mange samarbejdspartnere. Alt hvad vi beskæftiger os med kvalificeres af høje faglige standarder og evidens-baseret viden, der på en gang skal forankre og inspirere de politiske beslutninger og omsætningen af dem til administrerbar dagligdag med betydning for millioner af mennesker.

Du kan læse mere om os på www.star.dk


Arbejdsmarkedschef der kan drive beskæftigelsesindsatsen

AMK MNs indsats følger 2 spor. Det ene understøtter kommunernes beskæftigelsesindsats gennem monitore-ring og opfølgning på beskæftigelsesindsatsen og gennem samarbejder med nord- og midtjyske jobcentre. I disse samarbejder bistår AMK MN bl.a. med analytisk kapacitet, sparring med ledelse og nøglemedarbejdere, bistand til handleplaner og løbende opfølgning på den indsats, der igangsættes.   

Det andet spor retter sig mod virksomhedernes behov for at rekruttere og uddanne medarbejdere. AMK MN hjælper virksomheder og branchesammenslutninger, der har behov for støtte til rekruttering af arbejdskraft på tværs af landet. Desuden koordinerer vi sammen med arbejdsmarkedets parter, virksomheder, jobcentre og uddannelsesinstitutioner opkvalificeringsindsatser, der hjælper ledige ud på arbejdsmarkedet og giver nye kvalifikationer til medarbejdere i virksomheder.

AMK MN er videre sekretariat for de regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) i Nord-, Vest- og Østjylland, ligesom vi indgår i samarbejder, der bidrager positivt til beskæftigelsesudviklingen i Nord- og Midtjylland.

Vi forventer, at du som arbejdsmarkedschef kan byde ind inden for de fleste af kontorets kerneopgaver:

 • Udvikling af den virksomhedsrettede indsats, der understøtter virksomheders og branchers behov for at rekruttere og opkvalificere medarbejdere.
 • Udvikling af regionale og nationale projekter, der løser nogle af de mangelsituationer, som vi står med på arbejdsmarkedet.
 • Implementeringen af den nationale lovgivning på beskæftigelsesområdet i samspil med de 30 kom-muner i Midt- og Nordjylland.
 • Bindeled mellem det udførende beskæftigelsessystem (bl.a. jobcentre og a-kasser) og STAR / Beskæf-tigelsesministeriet i udviklingen af rammerne for og indsatser i beskæftigelsessystemet.
 • Udviklingsforløb med kommuner, der er udfordret på beskæftigelsesmæssige mål og indsatser.
 • Løbende samarbejde med kommuner, arbejdsmarkedets parter, virksomheder og uddannelsesinstitu-tioner omkring aktuelle udfordringer i og udvikling af beskæftigelsesindsatsen i Nord-, Vest- og Østjyl-land
 • Betjening af de Regionale Arbejdsmarkedsråd i Nord-, Vest- og Østjylland.

Du får ikke det ledelsesmæssige ansvar for alle de beskrevne arbejdsopgaver, idet du i samspil med direktøren får mulighed for at påvirke ansvarsfordelingen.

Vi forventer, at du som arbejdsmarkedschef sætter høje faglige standarder, og forstår at motivere medarbej-derne og at sætte retning for kontorets arbejde. Du er i stand til at delegere ansvar, men har samtidig en god fornemmelse for, hvornår sager kræver din opmærksomhed.

Vi forventer videre, at du kan identificere dig med nedenstående:

 • Er en dygtig og indlevende leder, der formår at sætte retning og har fokus på resultatskabelse
 • Har fokus på medarbejdernes og kontorets trivsel
 • Har erfaring fra beskæftigelsesområdet
 • Er analytisk skarp og velformuleret i skrift og tale
 • Trives med at navigere i et farvand med mange aktører, der ikke altid er enige
 • Gerne deler ud af din viden og tager ved lære af andre
 • Har en relevant videregående uddannelse, og gerne dokumenteret ledelseserfaring.

AMK Midt-Nord har 30 medarbejdere, inkl. en arbejdsmarkedschef og en arbejdsmarkedsdirektør, og er ken-detegnet ved et højt fagligt ambitions- og aktivitetsniveau, hvor der er fokus på, at det skal være sjovt og inspirerende at gå på arbejde. Der er højt til loftet, en flad struktur og en uformel omgangstone. Vi lægger vægt på arbejdsglæde, og at vi hele tiden udvikler os både fagligt og personligt.
Du kan læse mere om os og vores opgaver på https://star.dk/amk-midt-nord

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er en fast fuldtidsstilling. Vi vil gerne have, at du starter i jobbet senest den 1. april 2022.

Du bliver ansat som chefkonsulent med personaleledelse efter overenskomsten for akademikere i staten.

Du bliver personaleleder for ca. 15 medarbejdere og refererer til arbejdsmarkedsdirektøren.

Dit daglige arbejdssted er Nybrogade 16, i Aalborg.

 

Spørgsmål og ansøgning

Fik du ikke svar på alle dine spørgsmål? Så kontakt Arbejdsmarkedsdirektør Anders Stryhn, tlf. 7222 3602.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte chefkonsulent Helle Randholm i Beskæftigel-sesministeriets HR på tlf. 7220 5237.

Alle interesserede ansøgere uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Send din ansøgning, cv og eksamenspapirer elektronisk senest den 24. januar 2022 kl. 12.00.

Send ansøgning
Sidst opdateret: 24-09-2020