Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Brev til kommunerne om 225-timersreglen

17-01-2023

Kommunerne opfordres til at have særlig opmærksomhed på lovlig administration i sagsgange i sager om ydelsesnedsættelser som følge af 225-timersreglen

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 16. januar 2023 skrevet til landets kommuner, at styrelsen er blevet opmærksom på, at der i en række kommuner er sket automatiske nedsættelser af borgernes ydelser som følge af 225-timersreglen, uden at kommunen har truffet afgørelse herom.

Der er indikationer på, at Kommunernes Ydelsessystem (KY) automatisk kan nedsætte hjælpen til en borger, der er omfattet af 225-timersreglen, selvom afgørelsesopgaven ikke er fuldført i systemet.

Indtil der er klarhed omkring den nærmere opsætning af KY og evt. ændringer heraf til sikring af en lovlig administration, har styrelsen ved brev af 16. januar 2023 opfordret alle kommuner til at have særlig opmærksomhed på, at der træffes rettidig afgørelse om, hvorvidt en borgers ydelse skal reduceres i situationer, hvor KY genererer en opgave til ydelsescentret i kommunen herom.

Kommunerne har ansvaret for at sikre en lovmedholdelig administration i sager om 225-timersreglen. Det er en gyldighedsbetingelse for nedsættelsen i ydelsen, at kommunen har truffet en afgørelse herom over for borgeren.

Kommunerne har derfor pligt til af egen drift at efterbetale de berettigede beløb til borgerne i alle de sager, hvor der er sket ydelsesnedsættelse uden afgørelse.