Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Energipuljen foreslås videreført i 2023

24-03-2023

Puljen til hjælp til enkeltudgifter og personligt tillæg til ekstraordinært høje varme- og elregninger (energipuljen) videreføres i 2023.

I det netop offentliggjorte forslag til finanslov for 2023 er der afsat 25 mio. kr. til at videreføre den såkaldte energipulje i 2023.

Med regeringens finanslovsforslag for 2023 er der lagt op til, at kommuner kan søge om tilskud fra energipuljen på grundlag af kommunens udgifter til dækning af ekstraordinært høje varme- og elregninger efter reglerne om hjælp til enkeltudgifter eller personligt tillæg.

Den videreførte pulje omfatter – foruden ansøgninger for fyringssæsonen 2022/2023 – også ansøgninger, som vedrører fyringssæsonen 2021/2022, da der i en række kommuner har været tvivl om reglerne for tildeling af hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter. STAR udsendte den 25. november 2022 en vejledende skrivelse, som kan betyde, at kommunerne skal genoptage tidligere afgørelser for fyringssæsonen 2021/2022 om hjælp efter disse regler.

Fristen for kommunernes ansøgning til energipuljen er 15. oktober 2023.

STAR har samtidig udsendt et brev til alle kommuner om videreførelsen af energipuljen for 2023. Derudover har Ankestyrelsen offentliggjort en ny principmeddelelse, der ændrer praksis om hjælp til ekstraudgifter til varme, gas og el som følge af forsyningskrisen.

Ankestyrelsens hjemmeside: Ny principmeddelelse ændrer praksis om hjælp til ekstraudgifter til varme, gas og el som følge af forsyningskrisen. Sager med afslag på hjælp skal måske genoptages (nyt vindue)

Orientering om videreførelse af pulje i 2023 til dækning af kommunernes merudgifter til hjælp til enkeltudgifter og personligt tillæg til ekstraordinært høje varme- og elregninger (pdf) (nyt vindue)

Opslag: Pulje til hjælp til enkeltudgifter og personligt tillæg til ekstraordinært høje varme- og elregninger

Opslag for 2023 er under udarbejdelse.