Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Ny national positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse

01-03-2023

Den landsdækkende positivliste viser, hvilke kurser der kan tages under seks ugers jobrettet uddannelse.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har med inddragelse af Undervisningsministeriet samt Uddannelses- og Forskningsministeriet udarbejdet den landsdækkende positivliste for 2023.

Formålet med positivlisten er at vise, hvilke kurser det er muligt at tage under seks ugers jobrettet uddannelse. Seks ugers jobrettet uddannelse er en ret for dagpengemodtagere og ledige fleksjobvisiterede som er ufaglærte, faglærte eller faglært med en kortvideregående uddannelse.

Kurserne er valgt ud fra, om de kan give konkrete faglige kompetencer og kvalifikationer, der efterspørges på arbejdsmarkedet. Kurserne skal også være rettet mod konkrete jobfunktioner.

De 11 regionale efteruddannelsesudvalg udvælger de relevante AMU-kurser til listen. Uddannelses- og Forskningsministeriet udvælger via Kontaktudvalget for Akademiuddannelser kurser på akademiuddannelserne.

Den nye positivliste træder i kraft fra 1. marts 2023 og kan findes på:

Seks ugers jobrettet uddannelse