Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Orientering om sygedagpengeforsikringer – for meget opkrævet i præmie vil blive tilbagebetalt i 2023

22-03-2023

På grund af en fejl er der opkrævet for høje bidrag til sygedagpengeforsikring i 2021 og 2022. Udbetaling Danmark vil betale pengene tilbage som en modregning i forsikringspræmien for 2023. Opkrævning af præmien for selvstændiges sygedagpengeforsikring udskydes derfor til maj.

En fejl i Beskæftigelsesministeriets datagrundlag for beregning af præmierne i 2021 og 2022 har ført til, at præmierne i de to år har været fastsat for højt. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udgivet en bekendtgørelse med de korrekte præmiesatser. Beskæftigelsesministeriet beklager fejlen.

Tilbagebetalingen af for meget opkrævet præmie til de berørte forsikringstagere vil ske ved modregning i Udbetaling Danmarks præmieopkrævning for 2023. Kan Udbetaling Danmark ikke modregne i præmieindbetalinger for forsikringsåret 2023, vil det overskydende beløb blive udbetalt snarest muligt og inden udgangen af 2023. 

Retsinformation: Bekendtgørelse nr. 293 af 17. marts 2023 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere (nyt vindue)

Selvstændige erhvervsdrivende, der har tegnet en sygedagpengeforsikring, opkræves normalt præmien i marts måned for det kommende år (perioden fra 1. april til 31. marts). Udbetaling Danmark vil udsende denne opkrævning i maj måned.

Udskydelsen af opkrævningerne fremgår af en ændring til bekendtgørelsen om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere:

Retsinformation: Bekendtgørelse nr. 297 af 17. marts 2023 om korrigering af præmiesatsen i forsikringsordningen for private arbejdsgivere for årene 2021 og 2022 og præmierne i forsikringsordningen for selvstændige erhvervsdrivende i perioderne 1. april 2021 – 31. marts 2022 og 1. april 2022 – 31. marts 2023 (nyt vindue)