Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Tilsynsbrevet vedrørende 2021 er sendt til Udbetaling Danmarks bestyrelse

16-03-2023

Tilsynsbrevet vedrørende regnskabsåret 2021 og tilsynets vurdering af bestyrelsens svar er sendt til Udbetaling Danmarks bestyrelse.

Tilsynet med Udbetaling Danmarks bestyrelse er tilrettelagt som et årligt tilsyn, hvor Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering sender et tilsynsbrev til bestyrelsen. Hovedkonklusionen for tilsynsåret 2021 er at Udbetaling Danmark løser opgaverne effektivt samtidig med, at Udbetaling Danmark har fokus på at leve op til de retssikkerhedsmæssige krav og at sikre en god borgerservice.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering sendte tilsynsbrevet vedrørende regnskabsåret 2021 til Udbetaling Danmarks bestyrelse i september 2022, og bestyrelsen svarede på tilsynsbrevet den 5. oktober 2022. Bestyrelsens svar på det årlige tilsynsbrev afrundes med et brev fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der er sendt til Udbetaling Danmarks bestyrelse den 6. marts 2023.

Beskæftigelsesministeren fører i samarbejde med en række andre ministerier tilsyn med, at bestyrelsen for Udbetaling Danmark varetager sit hverv i overensstemmelse med lovgivningen. I praksis koordineres tilsynsopgaven af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Tilsynsbrevene bygger blandt andet på årsrapporten fra Udbetaling Danmark for det forudgående år, redegørelser fra en række klageinstanser om kvaliteten i sagsbehandlingen i Udbetaling Danmark og en beretning til tilsynet fra bestyrelsen for Udbetaling Danmark.

I 2021 udbetalte Udbetaling Danmark 241 mia. kr. til ca. 2,4 mio. ydelsesmodtagere.

Læs tilsynsbrevet til Udbetaling Danmarks bestyrelse vedrørende 2021, relevante nøgletalstabeller og bestyrelsens svar på tilsynsbrevet:

Tilsyn med Udbetaling Danmark