Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Evaluering af anden runde af "Satspulje til udbredelse af virksomheders sociale ansvar"

12-04-2023

Styrelsen har evalueret anden runde af "Satspuljen til udbredelse af virksomheders sociale ansvar", som har haft til formål at understøtte, at virksomhederne samarbejder om at udbrede de gode erfaringer med ansættelse af udsatte borgere.

Partierne bag satspuljeaftalen for 2018 på beskæftigelsesområdet (S, V, SF, LA, K, RV, ALT og DF) afsatte midler til puljen ”Udbredelse af virksomheders sociale ansvar”, som har haft til formål at understøtte, at virksomhederne i højere grad via virksomhedsnetværk samarbejder om at udbrede de gode erfaringer med ansættelse af udsatte borgere. Styrelsen har nu evalueret puljens anden runde, som løb i perioden 2020-2022.

Evalueringen giver et overblik over projekternes resultater, der samlet set har overgået målsætningen. Projekternes resultater bygger på, at de skaber og identificerer jobåbninger i deres virksomhedsnetværk, og at de i samarbejde med jobcentrene matcher udsatte ledige til den konkrete jobåbning i virksomheden – evt. med en forberedende indsats til den ledige forud for ansættelsen. Det er en deskriptiv evaluering, og der har ikke været en kontrolgruppe for indsatsen. Det kan derfor ikke siges, om/hvornår den ledige ville komme i beskæftigelse uden projektindsatsen. Evalueringen viser, at:

  • Projekterne samlet set har skabt gode resultater i form af 1.348 ansættelser til udsatte ledige inden for puljens målgruppe (143 pct. af målsætningen)
  • Fire ud af fem projekter har overgået deres egen målsætning
  • Enhedsprisen pr. ansættelse ligger på tværs af projekterne på 13.554 kr.
  • Resultaterne i høj grad drives af "Code of Care", der står for knap 68 pct. af resultatskabelsen – "Code of Care" har tilsvarende også modtaget den største bevilling.

Ansættelserne udgøres hovedsageligt af ansættelser med ordinære løntimer og i mindre grad af ansættelserne i fleksjob. En lille andel af ansættelserne (ca. 5 pct.) er fordelt ligeligt mellem ansættelse med løntilskud og overgang til uddannelse.

Evalueringen kan findes her:

Evaluering af anden runde af satspulje til udbredelse af virksomheders sociale ansvar