Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Ny fokusrevision af 225-timersreglen

21-04-2023

Fokusrevision af 225-timersreglen viser en række problemer i kommunernes administration

Den tidligere beskæftigelsesminister iværksatte i 2022 en fokusrevision af kommunernes administration af 225-timersreglen. Det skete som opfølgning på, at der var sket uretmæssig nedsættelse af hjælpen til borgere, selv om de var undtaget fra 225-timersreglen på grund af begrænset arbejdsevne. Fokusrevisionen er gennemført af revisionsvirksomheden BDO med midler afsat i Aftale om mere enkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger (2018).

Formålet med revisionen er at blive klogere på problemerne i kommunernes administration af 225-timersreglen, særligt hvor i administrationen der er risiko for fejl. Fokusrevisionen har fokus på alle dele af reglens administration.

Fokusrevisionen konstaterer, at kommunerne har en række problemer med at administrere 225-timersreglen korrekt. Der er fundet fejl, som har konsekvenser for de personer, der er omfattet af reglerne, både for deres ydelser og retssikkerhed. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vil nu anmode KL om en handleplan for, hvordan kommunerne vil rette op på administrationen af reglerne. Fejlene bunder dels i manglende registreringer eller manglende håndtering af manuelle procedurer, og dels i uhensigtsmæssigheder i systemunderstøttelsen af reglerne.

BDO fremhæver fem centrale risici for fejl i administration af 225-timersreglen:

  • Kommunerne lever generelt ikke op til den særlige vejledningsforpligtigelse, der ligger omkring varslingssituationen.
  • Personer, der nedsættes i hjælp, får i for mange tilfælde nedsat hjælpen uden en afgørelse eller en afgørelse, der kommer for sent.
  • Omfattede personer varsles ikke eller varsles ikke rettidigt.
  • Manglende registrering af undtagelser og manglende stillingtagen til undtagelser er hyppige årsager til fejl med ydelsesmæssige konsekvenser.
  • Manglende registrering af forlængelsesgrunde medfører også fejl.

Kommunerne vil i forlængelse af offentliggørelsen blive inviteret til et webinar af BDO, hvor BDO præsenterer fokusrevisionens resultater. Webinaret er relevant for både ledere og sagsbehandlere.

Til webinaret kan kommunerne blive klogere på resultaterne af fokusrevisionen og på BDO’s anbefalinger om den fremadrettede administration af området.

Du kan læse fokusrevisionen her:

Fokusrevision om 225-timersreglen