Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Praksisundersøgelse om skærpet rådighedssanktion

21-04-2023

Ankestyrelsen har gennemført en praksisundersøgelse om kommunernes brug af skærpede rådighedssanktioner over for kontanthjælpsmodtagere.

Ankestyrelsen har netop gennemført den anden af de tre praksisundersøgelser, som er aftalt i Aftale om mere enkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger af 16. november 2018.

Den anden praksisundersøgelse belyser udvalgte kommuners praksis i sager, hvor der er truffet afgørelse over for jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere om skærpet rådighedssanktion.

Praksisundersøgelsen peger på, at kommunerne har udfordringer med at bruge den skærpede rådighedssanktion, som betyder, at kontanthjælpsmodtageren mister sin ydelse i op til tre måneder.

Ankestyrelsen har gennemgået 61 sager fra 14 kommuner, hvor borgeren er pålagt en skærpet rådighedssanktion efter § 40a i lov om aktiv socialpolitik. Praksisundersøgelsen viser, at Ankestyrelsen ville omgøre 85 pct. af sagerne, herunder samtlige sager for aktivitetsparate, som kommunen skal tage særlige hensyn til.

Kommunen kan træffe afgørelse om en skærpet rådighedssanktion, når en borger har fået en afgørelse om en sanktion på grund af manglende opfyldelse af borgerens rådighedsforpligtelse, og borgeren på ny uden rimelig grund tilsidesætter sin pligt til at stå til rådighed. Det er en betingelse, at kommunen konkret vurderer, at personen med sin adfærd udviser manglende vilje til at stå til rådighed.

Undersøgelsen viser dog, at kommunerne i 97 pct. af sagerne har sørget for, at borgeren har fået et tilbud eller en aktivitet samtidig med afgørelsen om skærpet rådighedssanktion.

Ankestyrelsens hjemmeside: Sanktioner 2 - Praksisundersøgelse om skærpet rådighedssanktion når borgeren udviser en manglende vilje til at stå til rådighed (nyt vindue)