Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Se den nye fokusrevision af samtaler og tilbud i beskæftigelsesindsatsen her

19-04-2023

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har gennemført en fokusrevision, der belyser kommunernes praksis efter implementeringen af en forenklet beskæftigelsesindsats

Fokusrevisionen viser, at kommunernes forvaltning af samtaler og tilbud til ledige i overvejende grad stemmer overens med loven og intentionerne bag forenklingen. Dog peger fokusrevisionen på, at der er udfordringer med afholdelse af lediges fællessamtaler med jobcentre og a-kasser.

Fokusrevisionen om samtaler og tilbud til ledige efter forenklingen af den aktive beskæftigelsesindsats viser, at:

  • Samtaleindsatsen er blevet mere intensiv og differentieret.
  • Tilbud gives i nogenlunde samme omfang som før og i høj grad med afsæt i individuelle vurderinger af den lediges behov, hvilket følger intentionen med forenklingen.
  • Virksomhedsplaceringer fylder mindre i indsatsen end før reformen, og vejledning og opkvalificering fylder mere.
  • Kommunerne styrer i høj grad indsatsen efter fokusmålene om samtaler og tilbud som led i skærpet tilsyn, som blev indført med forenklingen.
  • Mange ledige får ikke de fællessamtaler med jobcenter og a-kasse, de har krav på. Dette på trods af initiativer i forenklingen, som skulle gøre det nemmere at afvikle fællessamtalerne, bl.a. ved at give a-kassen mulighed for at deltage digitalt.

Det er revisionsvirksomheden BDO, som har gennemført fokusrevisionen på vegne af styrelsen. Fokusrevisionen består af en analyse af, hvordan forenklingens friere rammer for udmøntning af indsatsen er forvaltet i kommunernes jobcentre, herunder tilrettelæggelsen og brugen af samtaler og ret og pligt-aktivering. Desuden har fokusrevisionen undersøgt kommunerne og a-kassernes indsats omkring fællessamtaler for dagpengemodtagere.

Med aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats (2018) blev der fra den 1. januar 2020 givet større frihed til kommuner og a-kasser til at tilpasse kontaktforløbet og tilbudsgivningen efter en konkret og individuel vurdering. Formålet var især at give bedre rammer for at målrette indsatsen til den enkelte lediges behov.

Du kan se fokusrevisionen her:

Fokusrevision om implementering af forenklingsreformen