Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Nu kan kommunerne igen ansøge om tilskud til uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkbranchen

01-05-2023

Puljen til uddannelse skal hjælpe ledige, der har arbejdet i minkerhverv eller følgeerhverv, godt videre på arbejdsmarkedet.

Ledige fra minkbranchen får også ret til at få bevilget opkvalificering i 2023, da kommunerne nu igen kan ansøge puljen til uddannelse og hjælpe den enkelte ledige målrettet videre til andre erhverv. Puljen har til formål at sikre ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhverv eller følgeerhverv, og som er blevet ledige. Puljen udmeldes med forbehold for, at lovforslag L 110 fremsat d. 19. april 2023, som genindfører puljen vedtages i Folketinget.

Den ledige får inden for puljen ret til alle typer af uddannelse uanset, om der er tale om offentlige eller private udbydere i Danmark. Den lediges ret afhænger af, at vedkommendes kommune har sikret sig en del af puljen. Kommunen kan få tilskud til at dække 100 procent af udgifterne til køb af uddannelserne. For 2023 er der indført et prisloft på 600.000 kr. eksklusive moms for den enkelte samlede uddannelse, der kan bevilges som tilbud under puljen. Kommuner, der ønsker tilskud fra puljen i 2023, skal aktivt anmode om midler ved at indsende et budget via tilskudsportalen senest den 10. maj 2023 kl. 12.00.

Læs mere om puljen her:

Pulje til uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhverv eller følgeerhverv