Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Beskæftigelsespolitiske mål for 2024

30-06-2023

De beskæftigelsespolitiske mål for 2024 skal sikre, at flest muligt er med i arbejdsfællesskabet.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen har udmeldt fem beskæftigelsespolitiske mål for 2024. Målene er videreført fra 2023.

Ambitionen med målene er, at alle ledige skal have en værdig indsats og en stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet, samt at virksomhederne kan rekruttere kvalificeret arbejdskraft.

Målene er:

  1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
  2. Flere ledige skal opkvalificeres
  3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
  4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
  5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Indikatorer på mål 2, 3 og 5 kan ses på jobindsats.dk her:

Jobindsats.dk: Ministerens mål

Kommunerne skal selv finde indikatorer på målene om værdighed og handicap.

Brevet til kommunerne om udmelding af de beskæftigelsespolitiske mål for 2024 kan ses her: 

Udmelding af de beskæftigelsespolitiske mål 2024 (pdf)