Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Ny evaluering af forsøg med voksenlærlingeordningen

27-06-2023

Evalueringen belyser tre forsøg, der har været med voksenlærlingeordningen siden august 2020, som blandt andet skulle give flere borgere adgang til ordningen.

Styrelsen har udarbejdet en kort deskriptiv evaluering af tre forsøg med voksenlærlingeordningen, som har 1) lempet kravet om forudgående ledighed fra 6 til 3 måneder for ledige faglærte, 2) givet adgang til ordningen for beskæftigede faglærte med en forældet uddannelse og 3) suspenderet positivlisten, der gælder for voksenlærlinge, der kommer fra beskæftigelse.

Overordnet viser evalueringen, at der er sket en markant stigning i det samlede antal voksenlærlinge i forsøgsperioden, men at stigningen kun i begrænset omfang skyldes de tre forsøg. Følgende resultater kan fremhæves:

  • Det årlige antal af voksenlærlinge er steget fra 3.600 i 2016 til 6.900 i 2021. Stigningen i antallet af voksenlærlinge er steget i forsøgsperioden, men data viser, at det kun er omkring 600 elever, der er kommet ind via de tre forsøgsordninger fra august 2020 til december 2021. Den øvrige stigning er drevet af ufaglærte voksenlærlinge, hvilket ikke har noget med forsøgene at gøre.
  • Ca. 400 ud af de 600 voksenlærlinge, som er kommet ind via en forsøgsordning, er kommet ind via forsøget med et lempet ledighedskrav på tre måneder.
  • Suspenderingen af positivlisten har ikke haft den store betydning, da et fåtal af voksenlærlingene er kommet ind via denne.
  • Over halvdelen af alle voksenlærlingene kommer med en baggrund som ufaglært.
  • I forsøgsperioden er der kommet langt flere voksenlærlinge på uddannelserne under hovedområdet Omsorg, sundhed og pædagogik. Det er især SOSU-uddannelserne, der driver stigningen.

Læs hele evalueringen her:

Evaluering af forsøg med voksenlærlingeordningen (pdf)